Kruszwica

1. Bitwa 1096 roku i budowa Kolegiaty w Kruszwicy
2. Powstanie Styczniowe 1863/64, a Wielkopolanie
3. Powstańcy Wielkopolscy
4. Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków
5. Zarys historii Kruszwicy do 1918
6. Zamordowani kruszwiczanie na wschodzie w 1940 roku
7. Powstanie Wielkopolskie 1918/19
8. Życie kulturalne na terenie Kruszwicy w okresie międzywojennym
9. Historia kruszwickich ulic
10. Skarby z kruszwickiej Góry Zamkowej 1973 r.
11. Zamek w Kruszwicy
12. Wieża wodna - budynek zaopatrzeniowy dawnej stacji PKP
13. Marketing w 1893 r, a  przemysł cukrowniczy na Kujawach
14. Kolegiata pw. śś Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy
15. Klub Piłkarski Gopło Kruszwica 1925 r.
16. Jan Zygmunt Czapla (1887-1941)
17. Część I Konferencja NTH, Stefan Pastuszewski wykład o „Solidarności” 26.06.2015
18. Część II Konferencja NTH, Alfred Krysiak wykład o „Solidarności” 26.06.2015
19. Tropem "Złota Wandali" - Bursztynowy Szlak
20. Kościół Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy
21. Miniaturowy toporek z Kruszwicy XI wiek
22. Historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy część I (1903-1963 r.)
23. Historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy część II (od 1963 r.)
24. Pogotowie Wojenne Ziemi Kujawskiej - powstanie PCK Kruszwica
25. Zarys rozwoju średniowiecznej Kruszwicy
26. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. S. Przybyszewskiego w Kruszwicy 1960/1988 r.
27. Okupacja Niemiecka w Kruszwicy 1939-1945 r.
28, Zbrodnie komunistyczne. Obóz pracy w Kruszwicy 1945-1946 r.
29. Przemysł w Kruszwicy po II Wojnie Światowej
30. Krótki zarys etnograficzny okolic Kruszwicy
31. Kruszwica w okresie zaboru pruskiego 1772-1918 część I
32. Kruszwica w okresie zaboru pruskiego 1772-1918 część II
33. Kruszwica w okresie zaboru pruskiego 1772-1918 część III
34. Organizacje i Towarzystwa na terenie Kruszwicy (1772-1918 r.)
35. Księża dekanatu kruszwickiego - męczennicy obozów koncentracyjnych
36. Wielkopolanie w czasie "Potopu Szwedzkiego" 1655-1660 r.
37. Wioślarstwo Kruszwickie (1911-2006)
38. Rodzina Uklejewskich - wywiad z panem Jerzym Uklejewskim 27.IX 2015 r.
39. 70 Rocznica Śmierci Henryka Makowskiego z Kruszwicy
40. Kruszwica i Kujawy - pradzieje
41. Kruszwica we mgle przeszłości, od VI do drugiej połowy IX w.
42. Historia Kruszwickich Żydów XIX-XX w.
43. Monarchia wczesnopiastowska w Kruszwicy - od X do schyłku XI w.
44. Odkrycia archeologiczne na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
45. Kruszwicka Rada Ludowa - duch powstania wielkopolskiego
46. Kasztelania i kasztelanowie w Kruszwicy
47, Starostwo i starostowie w Kruszwicy
48, Kruszwica - nazwa, herb i położenie miasta i wsi
49. Kruszwica w wiekach XII i XIII
50, Badania archeologiczne w Kruszwicy 1974-1980 r.
51. Biskupi kruszwiccy
52. Kruszwica w drugiej połowie XIII i w XIV w.
53. Wyzwolenie Kruszwicy 28 grudnia 1918 r. - 3 stycznia 1919, powstanie wielkopolskie
54. Kruszwica przed wyzwoleniem Inowrocławia - styczeń 1919 r.
55. Badania archeologiczne w okolicy Kolegiaty kruszwickiej 1954-1956
56. 97 Rocznica Powstania Wielkopolskiego w Chełmcach
57, Powstańcy Wielkopolscy z naszych okolic
58. Kruszwica w XVII w.
59, Historia powiatu kruszwickiego 
60, Wykaz urzędników kruszwickich XVI-XVIII w.
61. Historia kruszwickiego Banku Spółdzielczego
62. Kruszwica w XVIII w.
63, Troszkę o zabytkach w Kruszwicy i okolicy
64, Ustrój miasta Kruszwica w 1945 r.
65, Cukrownia w Kruszwicy 1881-2015 r.
66, Potwierdzenie prawa magdeburskiego dla Kruszwicy, Żnin, 8.VI.1422 r.
67. Kruszwica - wieczne miasto
68. "Dlatego, że byli Niezłomni zostali Wyklęci" - wystawa NTH, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
69. Więzień obozu Altenburg Thurin Hasag Lagern - kruszwiczanka Irena Wawrowska
70. Przywilej kruszwicki - wielka zagadka historiografii
71. Mit o relikwiarzu kruszwickim
72. Od Gopła po Giewont – cz. I Jan Kasprowicz dom na Harendzie
73. Układ przestrzenny zamku kruszwickiego XIV-XVI w.
74. Akcja Spółki Akcyjnej w Kruszwicy 1929 rok
75. Pogrzeb Michała Kopańskiego - przedwojennego budowniczego Kruszwicy 3.IV.1933 r.
76. Józef Siej - wykład "Makabryczna Noc"
77. Rok Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej – gen. prof. dr hab. Elżbieta Zawacka ps Zo, Sulica, Zelma
78. 1050. rocznica chrztu Polski - kilka słów o budowie państwa polskiego i chrzcie Polski
79. Kujawska Wytwórnia Win
80. Proces w Hotelu "Bast"
81. Kruszwica, a Obchody Chrztu Polski 150 i 50 lat temu
82. "Bachus" - na ratunek pamiątce po Kujawskiej Wytwórni Win 
83. Kruszwica w XIX w.
84. Grabscy z naszych okolic - wielcy działacze na rzecz Kujaw i dwór Skotniki
85. Początki szkolnictwa kruszwickiego do schyłku XVIII w.
86. Wspomnienia Władysława Sikorskiego - Kujawska Wytwórnia Win od roku 1956 do 1996
87. Pracownicy Kujawskiej Wytwórni Win w Kruszwicy
88. Uruchomienie szkoły w Kruszwicy 1836 r.
89. Szkolnictwo kruszwickie przed wybuchem powstania wielkopolskiego
90. Dzieje pszczelarstwa kruszwickiego do II wojny światowej
91. Tablica upamiętniająca Henryka Makowskiego
92. Geograf bawarski o plemieniu Goplan (Glopeani)
93. Kalendarium Kruszwickie
94. Rys historyczny Cukrowni „Kruszwica”
95. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół Nadgoplański" 1893-2017 r.
96. Po obchodach 3 maja w Kruszwicy i Chełmcach 1938 r.
97. Wieża ciśnień i kanalizacja w Kruszwicy 1934-1960 r.
98. Mała wystawa nad Jeziorem Gopło
99. Kruszwicka Gazownia pierwsza połowa XX w.
100. Z działalności Kółka polskiego w Kruszwicy 1893 r.
101. Święto Niepodległości w Kruszwicy, 11 listopad 1936 r.
102. Historia fabryki na Kujawach - Zakłady Tłuszczowe Kruszwica lata 1956-2017
103. Uroczystość poświęcenia repliki sztandaru Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy
104. Pogrzeb Obrońców Wybrzeża
105. 65. rocznica śmierci kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego
106. Konkurs z okazji 100 rocznicy wyzwolenia Kruszwicy
107.  "Kruszwica w starej fotografii"


1 komentarz: