wtorek, 29 marca 2016

Michał Kopański (1861-1933)

Zasłużoną postacią dla rozwoju Kruszwicy był niewątpliwie Michał Kopański. Działacz społeczny i narodowy urodził się 31 sierpnia 1861 roku w Mikorzynie koło Inowrocławia, jako syn Szczepana i Konstancji z domu Szczepańskich.

Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał w latach 1879-1881 do szkoły techniczno-budowlanej. Pracę zawodową rozpoczął przy budowie fortyfikacji w Toruniu. Następnie uczestniczył przy wznoszeniu cukrowni, koszar i kościołów.

W 1896 roku zamieszkał w Kruszwicy. Usamodzielnił się tworząc własny zakład budowlany w 1901 roku. Ożenił się z Rozalią Krotoszyńską ze Zbytowa koło Strzelna. Mistrzem Cieślarskim został w 1919 roku.

W latach 1918-1919 był członkiem Rady Ludowej w Kruszwicy. Sprawował wiele funkcji społecznych. Był współzałożycielem i członkiem Rady Nadzorczej Banku Ludowego oraz członkiem Cechu Murarsko-Ciesielskiego w Inowrocławiu.

Po I wojnie światowej piastował funkcje prezesa w Towarzystwie Przemysłowym, Towarzystwie Właścicieli Nieruchomości, Lidze Katolickiej a ponadto prezesa Koła Stronnictwa Narodowego w Kruszwicy. Długoletni członek Magistratu i przewodniczący Rady Miejskiej.

Pracując w wielu komisjach miejskich przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju miasta. Był rzeczoznawcą budowlanym na obwód miasta Kruszwicy. Zmarł 3 kwietnia 1933 roku.
Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:

  • Akta Starostwa Strzelińskiego sygn. 8 k. 72 Wybory do Rady Miejskiej w Kruszwicy.
  • Akta Miasta Kruszwicy sygn. 113 Magistrat do Wojewody z 16.VI.1830 r.
  • Manifestacja narodowa w Kruszwicy. W: Dziennik Kujawski nr 95 z 25.IV.1931 r.
  • Śp. Michał Kopański. W: Gazeta Mogileńska nr 80 z 6.IV.1933 r.
  • Nad Świeżą mogiłą zasłużonego obywatela. W: Dziennik Kujawski nr 82 z 8.IV.1933 r.
  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.
  • Fot. Archiwum NTH - Mogiła Kopańskich (fot. z 2016 r. Kruszwica)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz