sobota, 21 października 2017

Rzeźnia w Kruszwicy w okresie międzywojennym

W czasach międzywojenych, na terenie Kruszwicy istniała Rzeźnia. Obiekt powstał już w 1895 r., była to typowa dla tego okresu "pruska budowla" z czerwonej cegły. Posiadała wiele nowoczesnych dla tego czasu urządzeń: maszynę parową z kompresorem dla chłodni i 2 pompami mechanicznymi, kocioł parowy z pompą mechaniczną, wciągi mechaniczne, urządzenia kiszkarni, a także chłodnię z 10 pomieszczeniami. Dochody rzeźni zależały od koniunktury gospodarczej miasta. Spadek uboju wynikał więc z kryzysu i bezrobocia, które dotknęły także Kruszwicę w latach trzydziestych XX wieku. Budynek Rzeźni stoi do dzisiaj (skrzyżowanie ulic: Powstańców Wielkopolskich i Goplańska), choć sam zakład już nie działa.Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródło:

  • Kruszwica, Zarys monograficzny, pod red. J. Grześkowiaka, Toruń 1965
  • Fot. 1) przedstawia między innymi Rzeźnie, początek XX wieku,  fot. 2) budynek Rzeźni współcześnie, stan z październik 2017 r., archiwum Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz