środa, 1 lipca 2015

Część II Konferencja NTH, Alfred Krysiak wykład o „Solidarności” 26.06.2015

Drugim z gości Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego był Alfred Krysiak. Pan Alfred jest emerytem, pracował jako nauczyciel fizyki. Jest również honorowym prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza. 

Na Kujawach jest znany przede wszystkim ze swojej pracy, prezentował swój najnowszy przewodnik turystyczny, w którym znajdują się również ścieżki rowerowe po gminie Kruszwica. Jest także animatorem życia kulturalnego, znany ze swej smykałki organizacyjnej był znaczącym członkiem NSZZ „Solidarność”.

Jako członek związków zawodowych walczył o prawa dla pracowników Oświaty.

Do NZSS „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Komisja Okręgowa Okręgu Kujaw Zachodnich, obok pana Krysiaka, należały takie wybitne postacie związków, jak: Marian Frąszczak, Henryk Łada, Stefan Łożykowski, Józef Matuszewski, Zygmunt Rynarzewski i MirosławZacharczyk.

Pan Alfred wspomina spotkanie komitetu założycielskiego „Solidarności”. Mówi, że wśród organizatorów spotkania byli między innymi: prof. Narębski, prof. Siciński, prof. Wieczorek z UMK; a także MKZ p. Józefowicz, p. Kuczyńska. Wymienia także p. Szudy-Korzeniowską z IV LO w Toruniu i p. Grzybińskiego z Towimor.

Do wystąpień, które odnotował z tego czasu pan Krysiak, należała przemowa profesora Narębskiego. Profesor mówił o tym, jak „aparat” skrzywdził Oświatę, że nie liczy się z interesami ogółu. Mówił, że procent członków urósł nawet do 90 %.

Profesor Siciński natomiast mówił o tym, że aparat nie ma pojęcia o tym co się dzieje w Oświacie. […] ci z aparatu i administracji powinni wrócić do pracy, do szkoły[...] zobaczyć sytuację, dezorganizację […] siły antysocjalistyczne to te, które są krytykowane i odchodzą.

Profesor Szudy-Korzeniowska nawoływaławała o: zapewnienie gwarancji spełnienia postulatów. Stwierdziła: Chcemy pracować zgodnie z naszym sumieniem.

Dyskusja związkowców dotyczyła także, zrewidowania przydziału dodatków specjalnych, pedagogicznych, autentyczny dla dyrektorów, zastępców, sekretarzy POP i innych pracowników „aparatu”. Niech to będą dodatki dla rzeczywiście zasługujących nauczycieli – mówili działacze. Wygłaszali hasła jak – Dzień Nauczyciela – Dzień Żebraka!

Postulaty związkowców dotyczyły: zwiększenia procentu udziału w budżecie, podwyżki 25 % - tymczasowo, do 83 r. zrównać ze średnią (krajową), godzin nadliczbowych - + 50%, ryczałtu za dodatkowe zajęcia, za wysługę lat, wypłaty nagród jubileuszowych, zmniejszenie wymiaru godzin, zmienić tabele pracownik obsługi, fundusz nagród dyrekcji, stołówek dla uczniów, ocen opisowych, zweryfikowania „10 latkę”, a także aby nie oddalać szkoły od dziecka – szkoły gminne, nie akceptować miernoty, liczbay uczniów 25-30, przedsiębiorstwa remontowe, nie limitowanych etatów i godzin, zaopatrzenia szkół w pomoce, specjalistyczne przychodnie lekarskie – choroby zawodowe, materiały pomocnicze, promowanie nd! Zaniechać, zreformowanie programowe, przydziały żywnościowe itd.

Powstały koła „Solidarności” pracowników Oświaty i Wychowania. Spotkania odbywały się niemal codziennie Kruszwicy, Strzelnie, Mogilnie, Janikowie, Barcinie, Żninie, Pakości, Złotnikach Kujawskich, czy Gniewkowie. Zakładaniem kół w terenie zajęli się Mirosław Zacharczyk, Henryk Łada i oczywiście pan Alfred Krysiak.

W grudniu 1980 r. istniały 34 koła z łączną liczbą 1458 członków. W Inowrocławiu 813 członków, w Kruszwicy było ich 210, w Strzelnie 147, w Janikowie 95, w Gniewkowie 80, w Kościelcu 38, reszta w Rojewie, Barcinie i Złotnikach Kujawskich. W terenie pomocą organizacyjną wyróżniali się Marian Kasprzyk, Halina Kwiecińska, Rajmund Szałkowski w Strzelnie; Bolesław Lewandowski, Ryszard Zalewski i Wiesław Nowakowski w Kruszwicy; Józef Paprocki, Michał Siewkowski i Wiesława Kubska w Gniewkowie; Gwidon Laskowski, Zofia Gąsiorowska, Ewa Okońska i Jolanta Mańkowska w Janikowie; Zofia i Władysław Pomianowscy w Pakości oraz Jan Dankowski w Kościelcu Kujawskim.

Wiceprzewodniczącymi kół terenowych byli: Krystyna Janikowska, Zofia Pomiankowska, Wanda Popiołek, Marek Sarna, Ryszard Słowiński i Ryszard Zalewski.

Członkami Komisji Terenowych byli: Janina Franków, Stanisław Laskowski, Bolesław Lewandowski, Stefan Łożykowski, Edmund Mikołajczak, Anna Pasela, Piotr Stępniowski, Danuta Szymczak, Józef Tarkowski i Leszek Tucholski.

Strajk okupacyjny nauczycieli zawierał aż 148 postulatów.

Ciekawostką było zorganizowanie przez pana Alfreda Zjazdu Krajowej Oświaty i Wychowania w Inowrocławiu 13/14 czerwca 1981. Do spotkania doszło dzięki zaangażowaniu działaczy z różnych branży „Solidarności”. Jak wspomina pan Alfred – dzięki panu Bartoszcze z solidarności rolniczej, udało się zdobyć świnie, które postawiono na stół dla działaczy na zjeździe.

Po zebraniu rozstaliśmy się w zaniepokojeniu – dochodziły sygnały, że „coś” niedobrego się dzieje w kraju, docierały pogłoski o wzmożonych działaniach WRON-u (Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego), o ruchach wojsk na ternie kraju. O północy ogłoszono stan wojenny!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz