Poszukiwany Przodek

Zarząd Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego otrzymuje sporo listów z prośbami o odnalezienie krewnych i nie tylko. Postanowiliśmy więc otworzyć specjalną zakładkę, gdzie umieszczać będziemy informację dotyczącą poszukiwanych osób i postępach naszej pracy.

Poszukujemy:
  1. Józef Gruszczyński - bohater z 1939 r.
  2. Andrzej IglewskiDo tej pory ustaliliśmy, że Iglewscy zamieszkiwali w Piaskach. To dość spora rodzina. Pan  Andrzej - pracował w Kruszwicy, zajmował się działalnością handlową, był także kościelnym w parafii w Piaskach. Ta druga informacja pozwoliła nam ustalić, że służył u księdza Piusa Andrzejewskiego. Pierwszy proboszcz pozaborowy 1905-1922 r. możliwe, że także u J. Brenka (W latach 1858-1876 administratorem parafii w Piaskach był Julian Brenk. Po jego odejściu przez 11 lat nie było proboszcza, władze pruskie nie wydały odpowiedniego zezwolenia). Pan Andrzej emigrował w 1906 r. do Ameryki.
  3. Wojciech Lipigórski - pochowany na cmentarzu w Polanowicach, prawdopodobnie zarządca majątku rodu von Gierkie (?)
  4. Adam Kwiatkowski - pochodził z Kruszwicy, był powstańcem styczniowym, brał udział w bitwie pod Grochowiskami, urodził się prawdopodobnie w 1837 r.
  5. Antoni Grzybowski, ur. 8 listopada 1887 r. w Kruszwicy. Antoni Grzybowski po powrocie z I-szej wojny światowej dnia 25 XII 1918 r. niezwłocznie dnia 28 grudnia 1918 r. wstąpił w szeregi Oddziałów Powstańczych w Kruszwicy i od tej chwili brał udział z bronią w ręku o wyzwolenie m. Kruszwicy, następnie m. Inowrocławia i in. miejscowości na froncie północnym w grupie por. Głowackiego i por. Mikołajczaka do końca działań powstańczych. Jako dowódca plutonu wsławił się w walce o wyzwolenie m. Inowrocławia. Obowiązki swoje - zadania i rozkazy wypełniał sumiennie i gorliwie.
  6. Witold Jańczak - nauczyciel (w Kasprowiczu) z Kruszwicy, artysta malarz.
  7. Mazurek Szczepan - powstaniec wielkopolski pochodził z Sukow, akt zgonu znajduje się w parafii Polanowice.
  8. Stanisław Krężelewski - ur. 1897-09-15, Bachorce jest zweryfikowanym członkiem ZBOWiD z tytułu uczestnictwa z bronią w ręku w Powstaniu WLKP. Dnia 02 stycznia 1919 r. wstąpił ochotniczo do oddziału powstańczego pod dowództwem Jana Bogacza z Pieck i walczył w akcji rozbrojenia placówek Grenzschutzu na Zagoplu w m. Zaborowo, Maszenice , Skotniki, Papros. 05 i 06 stycznia 1919 pod dowództwem Pawła Cymsa walczył o Inowrocław.  Po wyzwoleniu Inowrocławia został wcielony do II batalionu 8 kompanii do formującego się Pułku Grenadierów Kujawskich.Pod dowództwem Izydora Włodarka brał udział w walkach na odcinku frontu północnego na linii Wielowieś, Rojewo, Budziski, Tarkowo, Łabiszyn.W stopniu kaprala brał udział w rewindykacji ziem pomorskich w 1920 r.
  9. Karol Dankowski, kierownik w szkole, w Tupadłach (1921), krewna szuka informacji o rodzicach i rodzeństwie nauczyciela.
  10. Małgorzata Pętkowska, córka Tadeusza, ur. w Katowicach Rynek 3 w 1943 r. Pochodzili z Katowic, Małgorzata uczęszczała do LO u sióstr czyt. "Sacreke" w Pobiedziskach, naukę zaczynała 1957 r. Poszukujących interesuje również miejsce spoczynku ojca - Tadeusza Pętkowskiego, powstańca wielkopolskiego. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz