niedziela, 1 stycznia 2017

Kalendarium Kruszwickie


Styczeń:

1 stycznia 1675 r. - w Kruszwicy urodził się Mieczysław Jaśniewicz, później o. Bolesłąw Gwidon, zakonnik Kanoników Ducha Św. de Saxie we Włoszech. Powrócił do Polski jako kaznodzieja. Zmarł w 1710 r. w Kaliszu.

3 stycznia 1919 r. - Wyzwolenie Kruszwicy przez powstańców wielkopolskich, przygotowania do walk o Inowrocław.

6 stycznia 1940 r. - w poznańskim Forcie VII rozstrzelany został Stefan Cybichowski (ur. 1881), wybitny architekt, twórca ponad stu obiektów sakralnych, m.in. kościołów św. Józefa w Inowrocławiu i św Teresy w Kruszwicy. Był absolwentem gimnazjum inowrocławskiego.

19 stycznia 1945 r. - do Kruszwicy wkroczyła Armia Czerwona.

22 stycznia 1863 r. - wybuchło powstanie styczniowe.

Luty:

7 luty 1984 r. - zamordowany został Piotr Bartoszcze ze Sławęcina, działacz "Solidarności" Rolników Indywidualnych na Kujawach.

14 luty 1894 r. - w Popowie koło Kruszwicy urodził się Edward Trzciński, dr nauk politycznych, poseł do parlamentu niemieckiego, działacz gospodarczy i narodowy. 

15 luty 1936 r. -  "Dziennik Kujawski" doniósł o odznaczeniu Orderem Polonia Restituta znanego pilota Kazimierza Burzyńskiego (ur. 1897 w Chełmcach), który zginął w 1944 r. w Katastrofie lotniczej pod Montrealem.

Marzec:

1 marca Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

3 marca 1991 roku – zmarła Anna Szejn „Aga” kruszwiczanka, sanitariuszka powstania warszawskiego, żona Jana Mieczysława Szejn, porucznika AK.

9 marca 1337 r. - przebywający na zamku inowrocławskim król Kazimierz Wielki otrzymał od Jana Luksemburskiego propozycję układu z Krzyżakami, w rezultacie którego Kujawy inowrocławskie i kasztelania kruszwicka powróciły do Polski.

26 marca 1897 r.  - w Sławsku Wielkim urodził się Wojciech Głuszek, od 1930 r. proboszcz w Raczkowie k. Wągrowca, w latach 1940-45 więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, po wojnie duszpasterz w Stanach Zjednoczonych. Jest najstarszym członkiem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

31 marca 1938 - Kruszwicę z okręgiem wyłączono z powiatu mogileńskiego i włączono do powiatu inowrocławskiego. Upadła koncepcja utworzenia osobnego powiatu kruszwickiego.

Kwiecień:

1 kwietnia 1938 - północno-wschodnia część Kujaw inowrocławskich z Inowrocławiem, Kruszwicą i Gniewkowem włączona została do województwa pomorskiego.

2 kwietnia 1935 - zmarł Antoni Pluta (ur. 1862), działacz społeczny, poeta ludowy i pedagog, organizator życia kulturalnego w Chełmcach i Inowrocławiu. Był prezesem Towarzystwa Samopomocy Naukowej Męskiej i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej (1921-1925).

3 kwietnia 1933 - zmarł Michał Kopański, długoletni członek Magistratu i przewodniczący Rady Miejskiej. W znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju Kruszwicy, był rzeczoznawcą budowlanym na obwód miasta Kruszwica. Członek Rady Ludowej 1918-1919 r. w Kruszwicy. Posiadał własny zakład budowlany w Kruszwicy (od 1901 roku). Był również dyrektorem Izby Rzemieślniczej w Bydgoszczy.

10 kwietnia 1874 – w Rzepowie koło Kruszwicy urodził się Wojciech Adamski, Współzałożyciel i pierwszy prezes Kółka Rolniczego w Kruszwicy. W 1937 roku otrzymał dyplom uznania za wybitną działalność w organizacji rolniczej. Zginął w obozie Buchenwald 15 lipca 1941 roku.

11 kwietnia 1894 – urodził się w Pieckach koło Kruszwicy kapitan Leon Głowacki, powstaniec wielkopolski odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Współzałożyciel Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Chrośnie, pierwszy jego prezes, od 1929 roku prezes TPiW w Kościeszkach. Członek Kółka Rolniczego. Zmarł 16 maja 1938 roku w Gnieźnie, pochowany we Wronowach.

14 kwietnia 966 – Mieszko I przyjął chrzest.

25 kwietnia 1910 – urodził się Jan Głuszak ze Sławska Wielkiego. Sekretarz Kółka Rolniczego w okresie międzywojennym, a także sekretarz Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej i kierownik placówki Stronnictwa Narodowego. Zmarł 21 kwietnia 1979 roku w Inowrocławiu.

28 kwietnia 1937 – zmarł Jan Gotówka pochodzący z Rzepowa koło Kruszwicy rolnik, skarbnik i sekretarz Kółka Rolniczego w Kruszwicy. W 1932 roku otrzymał dyplom członka honorowego tego kółka. Zmarł w Rzepowie.

Maj:

9 maja 1969 – Szkoła „Tysiąclatka” z Kruszwicy otrzymała imię Aleksandra Zawadzkiego.

12 maja 1390 – Część Kujaw znalazła się pod rządami litewskiego księcia Wignuta Aleksandra brata Władysława Jagiełły.

14 maja 1888 – Na posiedzeniu sekcji archeologicznej dr Klemens Koehler udowadniał starożytne wymiany handlowe Polaków z Rzymianami na dowód tego przedstawił monety rzymskie znalezione koło Gopła.
W maju 1945 – Zarząd Klubu Wioślarskiego wraz z prezesem Trejkowskim na czele przygotował uroczystości związane z przyjęciem przyrzeczenia od 27 wiosłujących cżłonjków klubu i pierwszej poważnej imprezy wioślarskiej, jaką zawsze była uroczystość organizowana w dniu 23 czerwca związana z obchodami „Nocy Świętojańskiej”.

16 maja 1938 – Zmarł w Gnieźnie Leon Głowacki urodzony 11 kwietnia 1894 w Pieckach koło Kruszwicy. Był powstańcem wielkopolskim odznaczonym Krzyżem Virtuti Militari. Współzałożyciel Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Chrośnie, pierwszy jego prezes, od 1929 roku prezes TPiW w Kościeszkach.

24 maja 1870 – urodził się w Cieślinie koło Inowrocławia Stanisław Brzeski, współzałożyciel Dziennika Kujawskiego, prezes Towarzystwa Rolniczego Inowrocławsko-Strzelińskiego, członek Powiatowej Rady Ludowej w czasie powstania wielkopolskiego, komisarz Straży Ludowej 1918/1919, członek Bractwa Kurkowego, członek Komunalnej Kasy Oszczędnościowej, prezes Stowarzyszenia Plantatorów Buraków Cukrowniczych przy Cukrowni W Tucznie. Zmarł 16 września 1929 r. w Inowrocławiu.

27 maja 1927 – Zmarł Mieczysław Gawroński (ur.7 lipca 1894), w Cykowie koło Kruszwicy, skąd pochodził. Syn Wojciecha i Agnieszki z domu Gutorskiej. Członek Bractwa Strzeleckiego w Inowrocławiu i wiceprezes Komitetu Obrony Kresów Zachodnich w Kruszwicy.

Czerwiec:

1 czerwca 1434 – zmarł król Władysław Jagiełło, władca nadał magdeburskie prawa miejskie Kruszwicy w 1422 r.

2 czerwca 1925 - założono klub sportowy Gopło Kruszwica.

2 czerwca 1850 – urodził się Jan Burzyński, rolnik, gospodarz w Rzadkwinie, Chełmcach i Inowrocławiu. Był również właścicielem majątku Rąbin. Aktywny działacz organizacji rolniczych. Zmarł 30 marca 1937 r. w Inowrocławiu.

2 czerwca 1981 – zmarł Stanisław Kempski, powstaniec wielkopolski, aktywny członek Kółka Rolniczego, chorąży i zastępca Towarzystwa Powstańców i Wojaków, prezes Weteranów Powstań Narodowych i wiceprezes Związku Powstańców Wielkopolskich. Prezes Stronnictwa Narodowego od 1936 r. w Chełmcach. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Społecznego. Zmarł w Chełmcach.

3 czerwca 1859 – urodził się w Rzepowie koło Kruszwicy Jan Gotówka, syn Jana i Józefy z domu Zielińskiej. Współzałożyciel, skarbnik i sekretarz Kółka Rolniczego w Kruszwicy. W 1932 roku otrzymał dyplom członka honorowego tego kółka. Zmarł 28 kwietnia 1937 r. w Rzepowie.

8 czerwca 1966 – odbyły się uroczystości z okazji 85-lecia klubu Wioślarskiego „Gopło Kruszwica”.

9 czerwca 1950 – w inowrocławskim hotelu „Bast” zapadł wyrok w pokazowym procesie młodzieży kujawskiej zrzeszonej w Stronnictwie Narodowym. Jerzy Stober z Kruszwicy skazany został na dożywocie, a inni na wieloletnie więzienie.

14 czerwca 2013 – ośrodek wychowawczy w Kruszwicy otrzymał imię Polskich Olimpijczyków.

16 czerwca 1996 – generalnym sukcesem gospodarzy z Kruszwicy zakończyły się X Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich „Atlanta '96”.

16 czerwca 1898 – urodził się Zygmunt Przybyszewski, syn Józefa i Heleny z Janiszewskich. Mieszkał w Giżewie koło Kruszwicy. Przez kilka lat sprawował urząd wójta, a w latach 1932-1939 pełnił funkcje prezesa Kółka Rolniczego w Kruszwicy.

18 czerwca 1946 – zmarł Sylwester Rydz. W latach 1933-1939 wiceprezes Kółka Rolniczego w Ostrowie nad Gopłem. Pochowany w Brześciu nad Gopłem.

18 czerwca 1657 – wojska szwedzkie zniszczyły Kruszwicę.

20 czerwca 1937 – w wypadku samochodowym pod Kruszwicą ginie dr Józef Pawlak (ur1885), znany inowrocławski lekarz i społecznik.

26 czerwca 1996 – do księgi zasłużonych dla Kruszwicy wpisano: regionalistkę – Marię Patyk, lekarkę – Alicję Nowak, prezesa zakładów tłuszczowych – Ryszarda Staszaka.

28 czerwca 1961 – powstał Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy.

28 czerwca 1904 – zmarł Jan Kowalski, rolnik z Chełmc, długoletni przewodniczący Rady Nadzorczej Kasy Pożyczkowej i aktywny członek Kółka Rolniczego w Chełmcach.

28 czerwca 1933 – w Chełmcach zmarł Ignacy Mielcarek, współzałożyciel i członek zarządu Kasy Pożyczkowej, długoletni i zasłużony członek Kółka Rolniczego, honorowy członek tego kółka. Od 1884 r. przez ponad 25 lat sołtys w Chełmcach.

30 czerwca 1971 – zmarł Wojciech Olejnik, pochodzący z Żernik, zamieszkały w Tupadłach sołtys. Przewodniczący Gminnego Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, członek Towarzystwa Śpiewu, Kółka Rolniczego i Stronnictwa Narodowego.

Lipiec:

7 lipca 1894 – urodził się w Cykowie koło Kruszwicy Mieczysław Gawroński, syn Wojciecha i Agnieszki z domu Gutorskiej. Członek Bractwa Strzeleckiego w Inowrocławiu i wiceprezes Komitetu Obrony Kresów Zachodnich w Kruszwicy. Zmarł 27 maja 1927 roku w Cykowie.

7 lipca 1996 – w Kruszwicy odbyły się uroczystości odpustowe z okazji jubileuszu 50-lecia Klubu Żeglarskiego LOK „Popiel”.

10 lipca 1887 – powstało Koło Rolnicze w Kruszwicy.

11 lipca 1884 – w Sławsku Małym urodził się Norbert Grochowina, syn Kazimierza i Marianny z domu Lewandowicz. W 1929 roku za zasługi położone dla Kółka Rolniczego w Bachorcach otrzymał dyplom honorowego członka tej organizacji. Zmarł 8 lutego 1933 roku w Bachorcach.

11 lipca 1960 – zmarł Franciszek Kotas (ur. 31 sierpnia 1877), syn Pawła i Domiceli z domu Zielińskiej. Był aktywnym członkiem Kółka Rolniczego. W czasie powstania wielkopolskiego członek Powiatowej Rady Ludowej w Strzelnie, Rady Gminnej i wójt obwodu w Chełmcach.

13 lipca 1929 – w Kruszwicy zmarł Roman Marcinkowski, urodzony w 1847 r., aptekarz, działacz społeczny. W 1919 r. został pierwszym polskim burmistrzem nadgoplańskiego grodu.

18 lipca 1893 – na świat przyszedł Józef Grabski, syn Stefana i Marii z Bruczańskich. Mieszkał w Skotnikach. Był prezesem i członkiem honorowym Towarzystwa Rolniczego Inowrocławsko-Strzelińskigo, posłem Sejmu Pruskiego, współzałożycielem Cukrowni „Kruszwica” i cukrowni w Przeworsku. Jako działacz znacznie przyczynił się do rozwoju rolno-spożywczego na Kujawach. Zmarł 18 stycznia 1922 roku w Skotnikach.

23 lipca 1921 – Juliusz Trzciński (1880-1939), kujawski działacz polityczny rodem z Ostrowa nad Gopłem, powołany został na ministra byłej dzielnicy pruskiej w rządzie Wincentego Witosa.

27 lipca 1892 – zmarł Bruno Józef Szafarkiewicz (1821-1892), urodzony w Gocanowie koło Kruszwicy, profesor historii naturalnej, przyrodnik i pedagog. Związany z „Przeglądem Poznańskim” i „Ziemianinem”, wydawca i redaktor.

Sierpień:

2 sierpnia 1968 – zmarł Bronisław Barczak, syn Andrzeja i Apolonii z domu Waszak. Ukończył Szkołę Wydziałową i Szkołę Rolniczą w Inowrocławiu. W 1918 r. odziedziczył gospodarstwo rodzinne w Paprosie. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim na terenie gminy Dąbrowa Biskupia. Był prezesem Kółka Rolniczego w Pieraniu. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

10 sierpnia 1854 – urodził się Michał Haber, syn Wojciecha i Marianny. W okresie powstania styczniowego dowoził broń i amunicję z Woli Wapowskiej do Chełmc. Współzałożyciel Kasy Pożyczkowej w Chełmcach. Członek Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Chełmcach, członek Banku Ludowego w Kruszwicy i Inowrocławiu, członek Rady Gminnej i Spółdzielni Mleczarskiej w Chełmcach.

13 sierpnia 1876 – urodził się Teodor Dembiński, syn Wincentego i Wandy. Członek Związku Ziemian na powiat inowrocławsko-strzeliński, członek Rady Nadzorczej i Zarządu Cukrowni „Kujawy” w Janikowie. Zmarł 7 marca 1936 r. Pochowany w Ostrowie koło Janikowa.

20 sierpnia 1875 – urodził się Tadeusz Grabski, prawnik i działacz społeczny z miejscowości Skotniki, syn Józefa i Bronisławy. Członek Towarzystwa „Sokół” w Kruszwicy i kółka rolniczego. Członek Sejmiku Powiatowego w Strzelnie. Powstaniec Wielkopolski. Członek Bractwa Strzeleckiego w Kruszwicy i zarządu powiatowej Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego w Strzelnie. Prezes Rady Nadzorczej inowrocławskiego „Rolnik”. Zmarł 29 września 1934 r. w Leszczach.

28 sierpnia 1925 – urodził się w Kruszwicy Stefan Piazza pseudonim „Mars”. Rodzice: Stanisław i Jadwiga. Brał udział w Powstaniu Warszawskim w stopniu kierownik rusznikarnii, w oddziale: VI Obwód (Praga) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 1 Rejon zgrupowanie 636 – pluton 637, następnie w Grupie „Kampionos”.

31 sierpnia 1861 – urodził się Michał Kopański, syn Szczepana i Konstancji. Mistrz ciesielski, budowniczy Kruszwicy. Członek Rady Ludowej w Kruszwicy. Członek Banku Ludowego i Cechu Murarsko-Ciesielskiego w Inowrocławiu. Prezes Towarzystwa Przemysłowego, Towarzystwa Właścicieli Nieruchomości, Ligi Katolickiej, koła Stronnictwa Narodowego w Kruszwicy. Członek Magistratu i przewodniczący Rady Miejskiej. Rzeczoznawca budowlany na obwód Kruszwicy. Zmarł 3 kwietnia 1933 r.

Wrzesień:

3 września 1911 r. - uroczyste otwarcie polskiej przystani wioślarskiej na Gople. Rok później nastąpiło poświęcenie przystani.

6 września 1908 r. - urodził się Sylwester Rydz, rolnik z Witowic, w latach 1933-1939 wiceprezes Kółka Rolniczego w Ostrowie nad Gopłem.

9 września 1939 r. - do Kruszwicy wkroczyły wojska niemieckie, rozpoczęła się tragiczna dla miasta okupacja.

9 września 1821 r. - urodził się Bruno Józef Szafarkiewicz, pochodzący z Gocanowa przyrodnik i pedagog.

15 września 1962 r. - zmarł Jan Chwalisz z Chełmiczek, syn Jana i Marianny. Członek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagroda” w Inowrocławiu; sekretarz Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Inowrocławiu. Odznaczony za działalność Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką Honorową Głównego urzędu Statystycznego.

15 września 1967 r. - został utworzony Nadgoplański Park Tysiąclecia w Kruszwicy.

24 września 1939 r. - grupa niemieckich żołnierzy aresztowała przypadkowych kruszwiczan, których zamordowano na łagiewnickich polach, pod Kruszwicą.

27 września 1925 r. - urodziła się Władysława Jędrzejewska (córka Henryka Makowskiego i Heleny z domu Jędrzejewskiej). Była w konspiracji od stycznia 1943 r. p-s. „Dziunia”, brała czynny udział w Powstaniu Warszawskim wraz z oddziałem „Granat”. Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną, awansowana do stopnia porucznika.

29 września 1934 r. - zmarł Tadeusz Grabski, prawnik. Ziemianin i działacz społeczny urodzony w Skotnikach. Działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kruszwicy i kółka rolniczego, Sejmu Powiatowego w Strzelnie i Bractwa Strzeleckiego w |Kruszwicy, ponadto w Zarządzie powiatowym ChNSR w Strzelnie i prezes RN inowrocławskiego „Rolnika”.

Październik:

1 października 1895 r. - na gruncie kościelnym otwarto szkołę w Kruszwicy.

4 października 1939 r. - prawdopodobna data rozstrzelania ks. Kazimierza Tyczki w Rożniatach.

5 października 1931 r. – zmarł Józef Siemianowski, ur. w 1866 r. w Szarleju znany kujawski działacz i dziennikarz.

7 października 1945 r. - w Bydgoszczy zmarł Henryk Makowski (ur. 1880 r.), założyciel Kujawskiej Wytwórni Win w Kruszwicy, organizator Związku Winiarzy w Polsce.

10 października 1939 r. - w rejonie wsi Rożniaty rozstrzelany został przez hitlerowców Edward Jan Sowiński (ur. 1906 r.), kierownik Szkoły Panny Maryi w Inowroclawiu.

22 października 1939 r. - w więzieniu inowrocławskim miała miejsce tzw. „krwawa noc”, w czasie której zginęło 56 więźniów, m.in. prezydent miasta Apolinary Jankowski, wiceprezydent Władysław Juengst. Wśród zamordowanych był również Hans Gierke z Polanowic.

30 października 1898 r. - urodził się Stanisław Borowiak, burmistrz Kruszwicy w okresie międzywojennym.

Listopad:

1 listopada 1323 r. - W Awinionie zmarł biskup Gerward, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli rodu Leszczyców, gałęzi która wywodziła się z Ostrowa nad Gopłem.

2 listopada 1942 r. - Niemcy założyli obóz pracy dla Żydów w Kruszwicy.

3 listopada 1794 r. - w Warszawie w walce z wojskami rosyjskimi zginął Jaku Jasiński (ur. 1759 prawdopodobnie w Szarleju), generał w powstaniu kościuszkowskim, jakobin polski, poeta. Wsławił się wznieceniem insurekcji w Wilnie.

5 listopada 1976 r. - Zmarł ks. Leon Kijewski proboszcz parafii pw. św. ap. Piotra i Pawła.

9 listopada 1918 r. - Do Kruszwicy przybywa 50 żołnierzy garnizonu inowrocławskiego pod dowództwem dwóch członków Rady Żołnierskiej.

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, tradycyjnie społeczność kruszwicka składa kwiaty na cmentarzu kolegiackim, pod pomnikiem powstańców wielkopolskich.

24 listopada 1940 r. - W obozie koncentracyjnym w Stutthof zmarł ks. Telesfor Kubicki z Piask.

25 listopada 1918 r. - Na polecenie Rady Żołnierskiej w Kruszwicy zarządzono aby nauka religii miała miejsce we wszystkich klasach i odywała się w języku polskim.

29 listopada 1939 r. - Nauczyciele w Kruszwicy wnoszą skargę do prokuratury przeciw denuncjatorowi za fałszywe obwinianie o obrazę w sprawie zorganizowania pod Mysią Wieżą uroczystości państwowych.

Grudzień:

1 grudnia 1957 r. - kierownikiem powiatowego Biura Związków Kółek Rolniczych zostaje Jan Chwalisz urodzony w Chełmiczkach.

3 Grudnia 1927 r. - zmarł w Kruszwicy weteran powstania styczniowego, uczestnik bitwy pod Grochowiskami - Adam Kwiatkowski (1837-1927).

3 Grudnia 1946 r. - w Chełmiczkach umiera Michał Miech, długoletni członek honorowy Kółka Rolniczego w Chełmcach.

7 Grudnia 1893 r. - we wsi Chełmce urodził się Władysław Kępski, syn Ignacego i Marianny z domu Groblewskiej. W okresie międzywojennym był członkiem Komisji Rewizyjnej Kółka Rolniczego i komendantem Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Chełmcach. Zmarł 11 kwietnia 1974 r. w Inowrocławiu.

13 Grudnia 1931 r. - zmarł Bolesław Brodnicki herbu Łodzia, ziemianin, działacz społeczny, doktor agronomii. Związany z inowrocławskim „Rolnikiem” i „Dziennikiem Kujawskim”.

14 Grudnia 1874 r. - urodził się znany działacz społeczny, organizator polskiej administracji w 1919 r., prezes Rady Nadzorczej Banku Ludowego, Bractwa Kurkowego i Towarzystwa Pszczelarzy Nadgoplańskich - Czosnowski. Zamordowany przez hitlerowców w lasach gniewkowskich.

16 grudnia 1952 r. - w piwnicach więzienia mokotowskiego, strzałem w tył głowy pozbawiono życia komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, obrońcę Helu.

19 grudnia 1919 r. - służbę dla powstańców wielkopolskich kończy Tomasz Staszewski pochodzący z Kruszwicy żołnierz i działacz. Podporucznik Staszewski brał udział również w wojnie z bolszewikami w 1920 r., później również walczył na wschodzie, na froncie ukraińskim.

25 grudnia 1910 r. - w Kruszwicy urodził się podporucznik Franciszek Jankowski, syn Juliana i Katarzyny Lewandowskich. Nauczyciel i oficer Wojska Polskiego został zamordowany w Katyniu, w kwietniu 1940 r.

25 grudnia 1936 r. - w Chełmcach umiera Michał Heber urodzony w Łojewie. Pracował w Kółku Rolniczym. W 1933 r. odznaczony Odznaką Powstania Zbrojnego, otrzymał również Dyplom Weterana. Członek Banku Ludowego w Kruszwicy i Inowrocławiu.

27 grudnia 1918 r. - wybuchło Powstanie Wielkopolskie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz