POWSTANIE WIELKOPOLSKIE-KOMITET ORGANIZACYJNY

Komitet Organizacyjny Miasta i Gminy Kruszwica
dla Obchodów 100-lecia Niepodległości Polski
oraz 100-lecia wyzwolenia Kruszwicy w Powstaniu Wielkopolskim


Dla uczczenia przypadającej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości oraz setnej rocznicy wyzwolenia Ziemi Nadgoplańskiej, w tym Miasta Kruszwicy, które przez wieki stanowiło i nadal stanowi ważne miejsce w historii Państwa Polskiego w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim;

Chcąc oddać hołd pokoleniom naszych przodków, którzy przez prawie półtorej wieku romantycznymi zrywami oraz pracą organiczną podtrzymywali ideę suwerennego Narodu Polskiego oraz niepodległej Rzeczypospolitej
Ustanawiamy


Komitet Organizacyjny Miasta i Gminy Kruszwica dla Obchodów 100-lecia Niepodległości Polski oraz 100-lecia wyzwolenia Kruszwicy w Powstaniu Wielkopolskim


Pragniemy razem wraz z władzami samorządowymi i państwowymi, szkołami oraz innymi instytucjami oświatowymi, organizacjami kombatanckimi stowarzyszeniami działającymi w Mieście i Gminie Kruszwica, przedstawicielami duchowieństwa, przedstawicielami sołectw Gminy Kruszwica i wszystkimi mieszkańcami wspólnie przygotować i przeżyć Jubileuszowe lata 2018 i 2019.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kruszwica, przedstawicieli szkół, instytucji, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń.


Nasza jedność i wspólne działania na rzecz jak najlepszego przygotowania i przeżycia tych wyjątkowych rocznic niech stanowią najlepsze świadectwo o kultywowaniu pamięci zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, które przyniosło wolność od zaborcy oraz powrót Kujaw, w tym Ziemi Nadgoplańskiej do odbudowującej się suwerennej Ojczyzny.

Zarząd Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.21 marca 2017 roku w Gimnazjum nr.1 im. św. Wojciecha w Inowrocławiu odbyło się otwarte zebranie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wiodącym tematem były zbliżające się w 2019 roku obchody 100-lecia Powstania Wielkopolskiego.

W zebraniu oprócz członków TPPWlkp. uczestniczyli również: dr Tomasz Łaszkiewicz reprezentujący Polskie Towarzystwo Historyczne, Bartłomiej Grabowski reprezentujący Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne, Ewa Dzikowska reprezentująca Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia.
Przybyłych na zebranie gości powitał Rafał Cyms - prezes TPPWlkp. Głos w dyskusji zabrali między innymi: Edmund Mikołajczak, który przedstawił propozycję wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie organizacji obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiegi i 100-lecia Odzyskania Niepodległości na terenie naszego województwa.
O przyspieszeniu prac inowrocławskiego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu i na Kujawach apelował dr Tomasz Łaszkiewicz z PTH (jednocześnie członek Komitetu).
Natomiast Bartłomiej Grabowski z Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego poinformował zebranych o przygotowaniach do jubileuszowych obchodów na terenie gminy Kruszwica i szerokiej współpracy z inowrocławskim komitetem.
Ustalono również, że o pracach komitetu należy poinformować prezydenta Inowrocławia, aby wspólnie pracować nad programem obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego.
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu.SPORT
KULTURA
WYDAWNICTWA
INNE
Fundacja Modrak
Bieg pamięci Powstania Wielkopolskiego

x

x

x
PTTK
Rajdy rowerowe Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego
(5 tras różnej długości)
x
x
x


NTH


x
Rekonstrukcja historyczna z uwzględnieniem najważniejszych punktów: przysięga na Runku, zawieszenie flagi na wieży zamkowej, zdobycie budynku szkoły. - styczeń 2019.
Wieczorek poetycki w świetlicy – Chełmce – wrzesie 2018
Dodatek do Panoramy Kruszwickiej poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu.
Aplikacja 1918-1919.


Gra terenowa (wspólmie z PrzeŻeJa).
Lekcje z Powstańcerm.
Wykład (wspólnie z Biblioteką).
Msze św. za Ojczyznę.
Spotkania z mieszkańcami w świetlicach wiejskich.
ZOiW
x
Spektakl „Dzień Wyzwolenia” wraz z prezentacją laureatów konkursu piosenki patriotycznej. Montaż filmowy z obchodów Roku Jubileuszowego w szkołach – grudzie 2018.
x

Wieczornica w szkole w Sławsku Wielkim.


MGBP
Rajd Rowerowy (wspólnie z PTTK)


x

x
Wystawa książek o Powstaniu, wykład przybliżające wydarzenia 1918-1919 (wspólnie z NTH), konkurs.
PrzeŻeJa
x
x
x
Gra terenowa „Szlakiem powstania” - wspólnie z NTH.
CKiS
x
Koncert Galowy „Najpiękniejsze polskie piosenki” - 11.11.2018 r.
Almanach poetycki „100 wierszy na Stulecie” w ramach Ogólnopolskiech Spotkań Literackich – wrzesień 2018.
Konkursy plastyczne o tematyce patriotycznej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz