sobota, 15 lipca 2017

Wieża ciśnień i kanalizacja w Kruszwicy 1934-1960 r.

Wieża ciśnień powstała w 1934 r., kiedy to w Kruszwicy rozpoczęto budowę urządzeń wodociągowych.1 Obiekt ma konstrukcje żelbetonową i służył przez lata Kruszwicy. Wodociągi komunalne zostały zbudowane w 1935 r. i korzystały z 7 studni głębinowych.2 Z biegiem czasu wydajność tych studni malała i były nieczynne. W latach 60-tych XX wieku miasto pobierało wodę z dwu studni odwierconych w 1958 r. i 1959 r. W 1954 r. zlikwidowano pompy o napędzie gazowym, w miejsce których zainstalowano agregaty o napędzie elektrycznym. Na terenie ujęcia wody znajduje się stacja pomp, zbiornik wody oraz urządzenia uzdatniające wodę.3 Sieć liczyła w drugiej połowie XX wieku 8,2 km długości, podłączone były 195 budynki.


Oprac. B. Grabowski, fot. archiwum Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego stan z lipca 2017 r., źródła:

1Projekt inżyniera Wójcickiego z Bydgoszczy, opracowany w 1936 r. dotyczył rozbudowy kanalizacji w Kruszwicy w oparciu o ogólny plan Instytutu Wodociągowego, został zrealizowany tylko częściowo do 1939 r.
2W. Maksymowicz, Rozwój gospodarczy, Kruszwica zarys monograficzny, Toruń 1965, s. 303.
3A. Perlińska, Kruszwica w okresie międzywojennym, Kruszwica zarys monograficzny, Toruń 1965, s. 261-278.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz