niedziela, 12 czerwca 2016

Czesław Benedykciński (1890-1949)

Czesław Benedykciński – urodzony 20 grudnia 1890 r., w Woli Wapowskiej, koło Kruszwicy, rolnik, działacz społeczny i narodowy. Syn Józefa i Jadwigi z domu Chwalisz. Absolwent Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu. Administrator majątku ziemskiego w Ludzisku. Organizator i uczestnik Powstania Wielkopolskiego w powiecie strzelińskim.

W 1934 roku ożenił się z Jadwigą Wieczorek. Obok prowadzenia gospodarstwa rolnego w Ciechrzu, koło Strzelna, które kupił na początku lat trzydziestych XX wieku, rozwijał szeroką działalność społeczną. Był komendantem a następnie prezesem Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ciechrzu, Prezesem Stronnictwa Narodowego w Rzadkwinie, wiceprezesem Kółka Rolniczego w Strzelnie, członkiem Rady Powiatowej Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Mogilnie i delegatem tego towarzystwa na zjazdy Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Poznaniu. Mąż zaufania zarządu powiatowego Związku Obrony w tym mieście oraz długoletni członek zarządu Koła Absolwentów Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu.

W 1937 roku otrzymał dyplom za wzorowe prowadzenie gospodarstwa i aktywną pracę społeczną w organizacjach rolniczych. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechrzu. Jego wystąpienia publiczne dotyczyły zarówno spraw rolniczych jak i politycznych. Uważał np. że spór z Czechosłowacją w 1838 roku należy załatwić w drodze wzajemnego porozumienia, anie siłą zbrojną jak to uczynił rząd sanacyjny.

Okres okupacji hitlerowskiej spędził w Broniewie koło Radziejowa. Po wojnie wrócił do Ciechrza. Zmarł 16 lutego 1949 roku w Strzelnie, pochowany na cmentarzu parafialnym w Rzadkwinie.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:

  • Akta Starostwa Mogileńskiego sygn. 21. Wójt Gminy Strzelno-Północ do Starosty Mogileńskiego z 3.I.1933 r.
  • Akta Starostwa Mogileńskiego sygn. 1091 k. 201. Spis członków Rady Powiatowej Towarzystwa Kółek Rolniczych wybranych 20.V.1936 r.
  • Z Życia Powstańców i Wojaków. W: Dziennik Kujawski nr 297 z 28.XII.1933 r.
  • Doroczne święto rolnictwa kujawskiego. W: Dziennik Kujawski nr 28 z 5.II.1937 r.
  • Ks. Wacław Morkowski. Rycerskie przebudzenie na Kujawach. Wspomnienie kapelana 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W: Dziennik Kujawski nr 5 z 6.I.1939 r.
  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.
  • Księga Zgonów USC w Strzelnie poz. 21/1949.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz