czwartek, 5 maja 2016

"Bachus" - na ratunek pamiątce po Kujawskiej Wytwórni Win


Kruszwicki "Bachus" został uratowany przed dalszym niszczeniem. Dzisiaj odbył się demontaż figury oraz jej zabezpieczenie – pisał portal informacyjny Moja Kruszwica.
W marcu Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne wystąpiło do zarządu VIN-KON z prośbą o zabezpieczenie figury z czasów Henryka Makowskiego. Mowa o kruszwickim "Bachusie" z października 1927 roku (data na figurze). Stowarzyszenie prowadząc rozmowy z Burmistrzem Kruszwicy Dariuszem Witczakiem uzgodniło, że figura wraz z amforami trafi do kruszwickiego magistratu, a następnie zostanie udostępniona mieszkańcom.

Nasze starania związane z upamiętnianiem Henryka Makowskiego rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Pracujemy nad tablicą upamiętniającą wielkiego kruszwiczanina oraz opieramy się na dokumentowaniu i zbieraniu informacji o dawnej winiarni co jest jednym z celów naszego stowarzyszenia - zaznacza prezes organizacji Przemysław Bohonos.

Figura z 1927 roku zdobiła front budynku z bramą wjazdową do winiarni  nad dużym gzymsem z napisem "Henryk Makowski". Po wojnie została podzielona na trzy części i przeniesiona na budynek fermentacji. Tam ponownie ją zmontowano. Upływający czas powodował jednak jej niszczenie. Przeniesienie tak istotnej dla kruszwiczan figury to niezwykłe wydarzenie.

W skierowanych pismach poprosiliśmy zarząd VIN-KON o możliwość przekazania miastu figury. Chcemy aby była ona dostępna dla wszystkich zwłaszcza, że winiarnia jest symbolem ciężkiej pracy i zaangażowania kruszwiczan - podkreśla wiceprezes Bartłomiej Grabowski.

Zarząd VIN-KON pozytywnie rozpatrzył prośbę stowarzyszenia podkreślając, że ceni znaczenie Kujawskiej Wytwórni Win dla pamięci kruszwiczan. Figura "Bachusa" dzięki pracownikom Referatu gospodarki komunalnej i robót publicznych Urzędu Miejskiego w tym  Pana Mirosława Ziółkowskiego i Mirosława Kicińskiego, Panu Bogdanowi Kwiatkowskiemu oraz strażakom kruszwickiej straży pożarnej została zdemontowana, zabezpieczona oraz trafiła do kruszwickiego magistratu.

Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne serdecznie dziękuje Panu Ireneuszowi Springerowi za przekazane informacje o figurze, Pani Danucie Derendzie z VIN-KON, zarządowi firmy VIN-KON, Burmistrzowi Kruszwicy Dariuszowi Witczakowi, pracownikom referatu robót publicznych, Panu Bogdanowi Kwiatkowskiemu oraz kruszwickim strażakom za użyczenie sprzętu. Figura ma w przyszłości znaleźć się w planowanej przez Urząd Miejski w Kruszwicy ekspozycji winiarstwa.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza