poniedziałek, 14 grudnia 2015

Dwór Głębokie


W odległości 8 km od Radziejowa i około 12 km od Kruszwicy, w powiecie inowrocławskim położona jest miejscowość Głębokie i piękny XIX wieczny dwór, z parkiem o powierzchni 4,4 ha.

Jest to dworek piętrowy, zbudowany na planie prostokąta. Dach pokryty karpiówką, czterospadowy. Obiekt wyróżnia typowa dla tej epoki, klasyczna kolumnada wspierająca trójkątny fronton. Budynek został wyremontowany w 1974 roku, w tym czasie wymieniony został dach. Obiekt zapisany jest w rejestrze zabytków, jako zespół dworski z 2 połowy XIX w, 1913 r., nr rej.: 140/A z 15.06.1985.

Wieś Głębokie leży po wschodniej stronie jeziora Gopła. Właścicielami wsi w XV/XVI wieku byli Głęboccy; do roku 1818 Magdalena von Zaborowska; po niej Konstancja z domu Zaborowska do 1829 roku oraz jej potomkowie z rodu Jeżewskich, następnie Władysław von Hulewicz z domu Zawisza Czarny w roku 1895; rodzina Twardowskich od 1902 roku. W 1913 r. Tadeusz Twardowski wybudował tu dwukondygnacyjny dwór. Zmechanizował majątek, plony z pól były dostarczane wagonikami, miał nawet własne lądowisko dla samolotu. Od 1939 r. do końca wojny właścicielem był Hans Guderian. W 1946 r. majątek został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego. Od 1972 r. użytkownikiem był PGR Kobylniki-Piaski.

Heinz Wilhelm Guderian (1888-1954) uznawany jest za wybitnego niemieckiego dowódcę wojsk pancernych. To jemu przypisuje się idea wojny błyskawicznej czyli Blitzkriegu, generał, inspektor wojsk pancernych i Szef Sztabu Generalnego. Po inwazji na Polskę wiele posiadłości w tym Głębokie zostało zajętych przez rząd niemiecki. Hitler usiłując wzbudzić lojalność wśród kluczowych dowódców ofiarował im dary finansowe. Po sukcesie w Polsce Guderian, który pomimo, że często miewał konflikty z innymi generałami Wermachtu oraz jako jeden z nielicznych wdawał się w spory z Hitlerem w zamian za zasługi otrzymał możliwość wybrania dla siebie majątku ziemskiego gdzieś w „Kraju Warty”. Guderian wybrał Głębokie. Prawowici właściciele – Twardowscy zostali wysiedleni. Guderian wraz z rodziną zamieszkał w dworku w Głębokiem, aż do końca wojny.


Znaną osobistością, pochodzącą z rodu Głebockich, zamieszkujących Głebokie był Jan Chryzostom, herbu Doliwa (zm. 1754), kasztelan kruszwicki. Ojciec Jana, Wojciech był marszałkiem sejmu radziejowskiego, sędzia ziemskim kruszwickim i sędzią ziemskim brzeskim. Matka Jadwiga Malczewska pochodziła z rodziny szlacheckiej. Jan miał 4 braci: Sebastiana, Andrzeja-wojewodę rawskiego, Ludwika-cześnika brzesko-kujawskiego i Bartłomieja-podczaszego brzesko-kujawskiego. Ożenił się z Ewą Mniewską. Z małżeństwa urodziło się 2 synów: Józef – kasztelan kruszwicki, Wojciech – podczaszy kruszwicki.

Józef Głębocki herbu Doliwa urodził się w 1700 r., zmarł w 1780 r., jak już pisałem był kasztelanem w Kruszwicy (1754-1779). Poślubił Mariannę Kałowską, mieli dwóch synów: Jan Kanty i Antoni konfederat barski i pułkownik wojsk koronnych.


Józef pełnił również funkcję stolnika kruszwickiego w 1737 r. Od 1764 r. rotmistrz chorągwi pancernej. Poseł na sejm 1733 i 1752 r., konsyliarz konfederacji radomskiej w latach 1767-68.

Źródła:
https://mkfotogaleria.wordpress.com/2013/11/01/palac-w-glebokiem-wojenna-rezydencja-guderiana/
http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/995/Glebokie/
http://otodom.pl/oferta/palac-z-przelomu-xix-i-xxw-z-parkiem-4-4ha-ID2smHe/html
A. Boniecki "Herbarz Polski", t. 6, s. 93, Głęboccy v. Głemboccy h. Doliwa z Głębokiego, w powiecie radziejowskim
Hr. Seweryn Uruski "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" (tom 4, str. 189-191, 
Głęboccy herbu Doliwa)Kazania TK od roku 1743 do roku 1754/ str. 48
1 komentarz: