poniedziałek, 6 lipca 2015

Kościół Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy

Kościół Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy położony przy Rynku, we wschodniej jego części (Rynek 7). Jest to rzymskokatolicki kościół, postawiony na miejscu dawnej, drewnianej świątyni św. Klemensa. Budowa trwała od 1926 do 1929 r. Na prośbę księdza prałata Schoenborna – proboszcza kruszwickiej parafii, zaprojektował architekt: Stefan Cybichowski z Poznania. Ze względu na problemy finansowe prace przy budowie kościoła zakończyły się w 1928 roku. Rok później świątynia została poświęcona przez księdza kardynała Augusta Hlonda (prymasa Polski) i księdza biskupa Antoniego Laubitza (biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej). Podczas okupacji hitlerowcy zniszczyli wieżyczkę na kopule oraz ołtarz główny i zamienili świątynię na magazyn. Po zakończeniu II wojny światowej przywrócono budowli sakralny charakter i pełnił dalej rolę świątyni rzymskokatolickiej. W 1984 ustanowiony kościołem parafialnym przez księdza prymasa Józefa Glempa. Jako wotum na jubileusz stulecia śmierci patronki świątyni św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przebudowano prezbiterium i wybudowano murowany ołtarz. W 2004 roku zamontowano na kopule odbudowaną wieżyczkę wraz z kopią krzyża, przywracając świątyni wygląd przed 1939 rokiem.Ważne daty, kalendarium:

1926 rozpoczęto buwę Kościoła Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy.
1928 koniec budowy
1 lipca 1984 roku nowa parafia otrzymuje swojego duszpasterza w osobie ks. Jana Stręciwilka.
24 października 1987 roku firma blacharska Józefa Misiaka z Bydgoszczy zakończyła pracę przy pokryciu kopuły blacha miedzianą.
W lipcu 1987 roku rozpoczęto wykopy i budowę domu mieszkalnego- katechetycznego, który ukończono w roku 1992.
30 czerwca 1988 roku – pierwsza wizytacja kanoniczna i uroczystość 60-lecia kościoła, połączona z wmurowaniem kamienia węgielnego w budowany dom parafialny. Kamień ten pobrano z Bazyliki. Wizytuje i uroczystościom przewodniczy ks. Kard. Józef Glemp.
W sierpniu 1993 roku wymalowano i pozłocono kościół.
12 listopada 1994 roku kościół nawiedza trumienka z relikwiami św. Wojciecha.
1 października 1997 roku parafia wraz z ks. Arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim uroczyście przeżywa 100-lecie śmierci patronki kościoła. Jako wotum na jubileusz przebudowano wówczas prezbiterium i postawiono marmurowy ołtarz.
Rok 2001 – wówczas zostaje ufundowany witraż św. Wojciecha.
Rok 2002 – ufundowany zostaje kolejny witraż, poświęcony Chrystusowi Miłosiernemu i siostrze Faustynie Kowalskiej.
2 września 2004 roku – to data zakończenia rekonstrukcji wieżyczki na kopule kościoła, zniszczonej w czasie II Wojny Światowej.
10- 11 lipiec 2005 rok- parafia uroczyście przeżywa nawiedzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Grudzień 2007 rok – kończy się praca przy mozaice ku czci patronki, zdobiącej prezbiterium kościoła.
Grudzień 2010 roku wraz z rozpoczęciem adwentu parafia św Teresy zakłada swoją stronę internetową
24 czerwca 2012 rok – pierwszy, a zarazem długoletni proboszcz parafii. Ks. kan. Jan Stręciwilk przechodzi na zasłużoną emeryturę. Obowiązki proboszcza przejmuje z dniem 1 lipca ks. Wojciech Danecki, który skierowany został do Kruszwicy z Rojewic.
24 czerwca 2015 rok - Nowo wyświęcony neoprezbiter Ks. Maciej Jasiński został posłany do parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy; Ks. Maciej Sarbinowski przeniesiony z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy do parafii pw. Świętego Ducha w Rogoźnie.

W Kruszwicy ulice leżące w granicy parafii: Aleja Dworcowa, Droga Młyńska,Goplańska, Kasprowicza, Kraszewskiego, Lipowa, Mickiewicza, Niepodległości, Osiedle Robotnicze, Piasta, Podgórna, Podzamcze, Popiela, Portowa, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Przybyszewskiego, Rybacka, Rynek, Stary Rynek, Sportowa, Wodna, Zamkowa, Ziemowita, Żeglarska. Miejscowości należące do parafii: Łagiewniki, Rzepowo, Rzepiszyn.

Przy parafii działają następujące ruchy katolickie i stowarzyszenia: - Wspólnota pieszej pielgrzymki promienistej z Kruszwicy na Jasną Górę (od 28 lipca do 9 sierpnia) - Ruch Katolicki „Domowy Kościół” - Wspólnota Matek Różańcowych - Przyparafialny zespół wolontariatu CARITAS - 'Przyparafialny zespół muzyczny Peregrinus” – utworzony z dawnej grupy muzycznej pielgrzymki pieszej, z grupy kruszwickiej - Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich - Wspólnota Ojca Pio - Krąg biblijny - Liturgiczna Służba Ołtarza.

Obecnie parafią opiekuje się ksiądz Wojciech Danecki. Święto patronki obchodzi kościół 1.10. Kaplica pw. NSPJ w domu Sióstr Elżbietanek, również znajduje się pod opieką parafii.


Porządek Mszy św.:
niedziele: 7.00, 9.00, 11.00, 12.15, 18.00
dni powszednie: czas letni: 7.00, 18.00; czas zimowy: 7.00, 16.30
święta zniesione: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00, 18.00


Źródła:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz