czwartek, 31 marca 2016

Józef Ziółkowski (1865-1937)

Józef Ziółkowski był społecznikiem, który na stałe zapisał się na kartach kruszwickiej historii. Urodził się 15 marca 1865 roku w Ostrowie nad Gopłem, był synem Macieja i Antoniny z domu Olszewskiej.

Zawodu uczył się w Inowrocławiu w latach 1881-1884. Pracował w Kruszwicy jako pomocnik kupiecki, a potem nabierał doświadczenia zawodowego we Lwowie i Berlinie. W 1887 roku założył własny sklep towarów kolonialnych, żelaznych i far w Kruszwicy. Dużo czasu poświęcał pracy społecznej w polskich organizacjach i stowarzyszeniach. Był współzałożycielem Towarzystwa Kupców i jego prezesem, sekretarzem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, założycielem i prezesem Klubu Kołowników, członkiem honorowym Towarzystwa Robotników Katolickich, członkiem Rady Nadzorczej Banku Ludowego i prezesem Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Parcelacyjnego w Kruszwicy.

W latach 1918/1919 był członkiem Rady Ludowej. Po I wojnie światowej członek zarządu Związku Ludowo-Narodowego, prezes i członek honorowy Towarzystwa Kupców i wiceprezes Towarzystwa Upiększania Miasta. W drugiej kadencji Rady Miejskiej wybrany został jej przewodniczącym. Członek wielu komisji miejskiej i radca sierot.

W 1937 roku za wybitną działalność dla Kółka Rolniczego w Kruszwicy otrzymał dyplom uznania. Zmarł 4 października 1937 roku w Kruszwicy. Za działalność społeczną odznaczony został pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Zasługi.Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:


  • Akta Starostwa Strzelińskiego sygn. 77 k. 9-16 Spis Związków i Towarzystw na terenie miasta Kruszwicy z 28.II.1924 r.
  • Akta Miasta Kruszwicy sygn. 33 Odpis protokołu posiedzenia Rady Miejskiej z 23.I.1923 r.
  • Pokłosie pamiątkowe ku uczczeniu 25 rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Inowrocławiu. Inowrocław 1909 r., s. 166.
  • Osobiste. W: Dziennik Kujawski nr 103 z 8.V.1909 r.
  • Śp. Józef Ziółkowski. W: Dziennik Kujawski nr 233 z 9.X.1937 r.
  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.
  • Fot. archiwum NTH - Mogiły Ziółkowskich (fot. z 2016 r. Kruszwica)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz