wtorek, 14 lipca 2015

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy część II (od 1963 r.)

Kolejny rozdział w życiu szkoły rozpoczął nowy dyrektor, a wcześniej długoletni nauczyciel tej placówki, Henryk Wesołowski. W „Jedynce” uczyło się więcej dzieci, rozbudowanie szkoły stało się więc konieczne. Dzięki zaangażowaniu władz miejskich, dyrekcji, pedagogów i rodziców, a także pracowników miejscowych zakładów w 1964 roku dobudowano nowe skrzydło, a dwa lata później – piękną salę gimnastyczną, która w godzinach porannych służyła uczniom, a po południu – mieszkańcom miasta.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 1966/67 została odsłonięta tablica ku czci Jana Kasprowicza. Od 1995 roku tablica znajduje się przed nowym budynkiem szkoły przy ulicy Kujawskiej 22.

21 stycznia 1969 roku odbyły się powiatowe obchody pięćdziesiątej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Młodzież „Jedynki” była gospodarzem tej uroczystości. Na ścianie gmachu szkoły odsłonięto tablicę upamiętniającą wydarzenia z początku 1919 roku. Podniosłym momentem było nadanie imienia Powstańców Wielkopolskich Szczepowi Harcerskiemu przy SP nr 1. Szczep otrzymał sztandar, który ufundował Komitet Rodzicielski.

Sukcesy kółka modelarskiego oraz grupy tanecznej, muzycznej i chóru zostały dostrzeżone poza murami szkoły. W maju 1971 roku Polskie Radio zrealizowało reportaże o pracy i zaangażowaniu młodzieży kruszwickiej w działalność pozalekcyjną.

Remonty dachu, tynkowanie, malowanie ławek, ścian to pracy wpisane w byt szkoły. W 1972 roku zaistniała możliwość nadbudowy budynku od strony boiska. W ten sposób uzyskano dwie sale lekcyjne.

Rok szkolny 1979/80 przyniósł kolejne zmiany w życiu placówki. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, po raz pierwszy otrzymali „Honorową Odznakę Jana Kasprowicza”. Wydana ona była przez Towarzystwo Twórczości Jana Kasprowicza w Zakopanem.


Po śmierci Henryka Wesołowskiego w 1987 roku, dyrektorem szkoły została pani Jadwiga Kopeć, a jej zastępcą pani Danuta Jurkiewicz – Lewandowska. Od tegoż roku w życiu szkoły pojawiły się nowe wydarzenia. W listopadzie 1987 roku Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekunki, pani Danuty Jurkiewicz – Lewandowskiej zorganizował sejmik uczniowski z udziałem Rady Pedagogicznej. Temat debaty był bardzo aktualny: „Problemy szkolne i uwagi dotyczące kodeksu ucznia”. A w grudniu, zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej, odbyła się inauguracja obchodów Dnia Patrona.

Rok szkolny 1989/90 zaczął się nietypowo. Rada Pedagogiczna zadecydowała o zawieszeniu zajęć dydaktycznych – przez tydzień września nie było lekcji ze względu na remont dachu. Prowadzone prace budowlane były realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci.

Następny rok szkolny także różnił się od pozostałych. Wprowadzono bowiem sześciostopniową skalę ocen z przedmiotów, zmieniono skalę ocen z zachowania, a w planie pojawiła się religia.

Wrzesień 1992 roku nie był łaskawy dla placówki; zawalił się strop w dobudowanej części szkoły. Znów, tym razem na trzy dni, zawieszono zajęcia. Aż do zakończenia remontu dzieci uczyły się w pomieszczeniach zastępczych udostępnionych przez PKP, Radę Miejską i Siostry Elżbietanki.

W 1991 roku rozpoczęto starania o budowę nowego gmachu szkoły. Dwa lata później, 15 marca został wmurowany „Akt erekcyjny” przy ulicy Kujawskiej 22. Wtedy pani dyrektor Jadwiga Kopeć przeszła na emeryturę, a funkcję dyrektora, decyzją komisji konkursowej, objęła pani Danuta Jurkiewicz – Lewandowska.

Inauguracja roku szkolnego 1995/96 była uroczystością niezwykłą, ponieważ odbyła w nowym budynku. Po dziewięćdziesięciu latach spędzonych w gmachu przy ulicy Kasprowicza 7, Jedynka przeniosła się do nowoczesnej siedziby. „Zmieniamy szkolne mury, ale pozostajemy wierni naszym tradycjom kasprowiczowskim” - powiedziała do zebranych na uroczystości pani dyrektor. Wkrótce, w grudniu 1995 roku przed szkołą odsłonięto tablicę ku czci patrona, przeniesioną ze starego budynku.

Dwa lata później, w maju 1997 roku „Jedynka” była gospodarzem XI Zlotu Szkół Kasprowiczowskich. Goście z dziesięciu szkół podstawowych i podstawowych i ponadpodstawowych noszących imię poety z Kujaw, zwiedzili Kruszwicę, Szarlej, Górę, Szymborze i Inowrocław, spotkali się z dyrekcją Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia oraz z zespołem folklorystycznym w Sławsku Wielkim.

W ostatnich latach XX wieku, uczniowie szkoły organizowali kolejno obchody Roku Mickiewiczowskiego, Roku Słowackiego i Roku Chopina. Zwieńczeniem systematycznego poznawania twórczości wielkich artystów był, przygotowany dla mieszkańców Kruszwicy, spektakl poetycko – muzyczny „Sercem Polacy, talentem świata obywatele żegnają nasze tysiąclecie”.

W kwietniu 2000 roku IV Sejmik Uczniowski powołał do życia Szkolne Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, a dwa lata później utworzono w szkole Izbę Pamięci. Znajdują się tu pamiątki, eksponaty i dokumenty dotyczące Powstania Wielkopolskiego i udziału w nim mieszkańców Kruszwicy. W uroczystości otwarcia Izby wzięła udział senator RP pani Dorota Kempka – córka powstańca oraz członkowie Zarządu Oddziału Kujawskiego – Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

We wrześniu 2002 roku po raz pierwszy odbyły się w szkole – i weszły już na stałe odo kalendarza „Jedynki” spotkania uczniów z poetami – uczestnikami Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń. W tym samym roku szkoła wzięła udział w I edycji ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą”.

W czerwcu 2003 roku szkołę pożegnała pani dyrektor Danuta Jankiewicz – Lewandowska. Po 36 latach pracy i 10 latach zarządzania placówką przeszła na emeryturę. Na Stanowisko dyrektora wybrana została pani Marzena Szałkowska.

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami Zarządu Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Bydgoszczy, gminne obchody 85. rocznicy Powstania Wielkopolskiego odbyły się w Kruszwicy 11 stycznia 2004 roku. Tego dnia odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku szkoły, a uczniowie uświetnili uroczystość spektaklem poetycko – muzycznym.

Dr Anna Budzińska, absolwentka szkoły


Kruszwicka „Jedynka” od dziesięcioleci jest wierna tym samym wartościom. Utrzymuje wysoki poziom nauczania, co potwierdzają osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, a także przyznanie jej w 2003 roku Certyfikatu „Szkoła z klasa”. Jedynka wychowuje dzieci i młodzież w duchu poszanowania tradycji i tolerancji dal innych kultur. Obecnie uczniowie współpracują z rówieśnikami z pięciu szkół europejskich realizując projekt programu Socrates Comenius: „Pomimo wszystkich różnic jesteśmy tak bardzo podobni”.

1 komentarz:

  1. ja mam pytanie czy materiał o szkole podstawowej im. Jana Kasprowicza zostal napisany na podstawie jakiejś książki? Albo czy wogóle istnieje książka na w/w temat?

    OdpowiedzUsuń