środa, 21 marca 2018

Czesław Tomicki "Krawiec" (1912-?)


Czesław Tomicki ps. „Krawiec”, urodził się w 25.10.1912 r. w Kamieńczyku powiat Nieszawa, syn Ignacego i Wiktorii z domu Janickiej. Z zawodu był krawcem. Z żoną Janiną miał dwójkę dzieci, mieszkali w Babiaku powiat Koła, gdzie Czesław prowadził własny warsztat krawiecki. Od sierpnia 1945 r. wspierał oddział „Szarego” - Jerzego Gadzinowskiego, wyszywał mundury wojskowe dla jego członków. Dwaj bracia Czesława byli członkami oddziału Gadzinowskiego: Kazimierz i Stefan Tomiccy. Czesław pełnił funkcję łącznika. PUBP z Włocławka aresztowało Czesława Tomickiego 27 listopada 1945 r. W czasie przesłuchania był bity do nieprzytomności. Dnia 13 lipca 1946 r. Czesław Tomicki został skazany przez WSR w Bydgoszczy na półtora roku pozbawienia wolności. Przebywał w Więzieniu Karnym w Inowrocławiu. Zwolniony został na mocy amnestii 11 marca 1947 r. Po wyjściu na wolność wrócił do Babiaku.
Źródło: Publikacja A. Paczoska-Hauke, Żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach Wschodnich (1945-1947), Noty biograficzne członków i współpracowników podziemia niepodległościowego na Kujawach, s. 307.

niedziela, 18 marca 2018

Właściciele Rzeszyna, majątek w parafii Kościeszki, w pobliżu Kruszwicy XIV-XV w.

Do części parafii W Kościeszkach należała wieś Rzeszyn, w średniowieczu. W 1339 r. pisał się Dobiesław z Rzeszyna h. Ogończyk – jak podaje Janusz Bieniak. Dobiesław był chorążym brzeskim, kasztelanem kowalskim, a w 1351 r. kasztelanem kruszwickim. Zmarł pomiędzy 1385 a 1394 r. Kolejnym znanym właścicielem Rzeszyna był Piotr z Porajów, wzmiankowany w 1436 r., zwany również Piotrem Lewin z Rzeszyna. Siedziba Porajów znajdowała się w Wilczynie, majątek Piotra Lewina znajdował się w powiecie gnieźnieńskim, konińskim i kruszwickim. Piotr Lewin był w latach 1430-1431 podsękiem kaliskim, na połowie Rzeszyna i Rzeszynka w 1453 r. oprawił swej żonie 400 grzywien posagu oraz wiano o tej samej wysokości. Przydomek Lewin przeszedł na jego potomków: w 1451 znany był pewien Maciej Lewin, a w 1489 r. w lustracji poradlnego, znajdziemy że Mikołaj Lewin posiadał zagrodników w Golejewie (parafia Kościeszki). 

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, ź: Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Pomorskiego III, Strzelno-Kruszwica 2015, pod red. D. Karczewski i M. Wilczak-Karczewskiej, publikacja J. Karczewska pt. Rody rycerskie w okolicy Kruszwicy i ich majątki w późnym średniowieczu, s. 42-43; Lustracja poradlnego i rejestr łanów województw brzesko-kujawskiego i inowrocławskiego z roku 1489, wyd. J. Senkowski, t. 7; 1961, s. 149; J. Karczewska, Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku, Kraków 2010, s. 140; J. Bieniak, Kościelna Wieś i jej dziedzice, Kościelna Wieś na Kujawach. Studium osadnicze, pod red. L. Kajzera, Łódź 1994; Archiwum Państwowe w Poznaniu, Poznań Gr. 2, k.35; Wielkopolskie roty sądowe XIV-XV wieku, t. 5, wyd. H. Kowalewicz, Poznań-Wrocław 1981, nr 330. Kościeszki parafia, Kościeszki parafia link 2.

wtorek, 13 marca 2018

Kilka słów o rodzie Rawiczów z okolic Kruszwicy

Przedstawicielem tego szlacheckiego rodu był Warsz, posesjonat w Kościeszkach, wzmiankowany w 1407 r. Wwiązanie do majątku Warsza, w wyniku procesu o poręczenie dobył Pomian Jan Grabski. O tym samym imieniu pisał się dziedzic Łuszczewa w 1404 r. Z Rawiczów wywodził się Rafał i Wojciech z Kożuszka, Piotr z Łęgu, Wojciech i Michał z Sukowych oraz Marcin z Woliszewic. Do Rawiczów należały majątki w pobliżu parafii Polanowice. Kożuszkowscy byli spokrewnieni z Rawiczami z Sobiesierni w powiecie inowrocławskim. 

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, ź: Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Pomorskiego III, Strzelno-Kruszwica 2015, pod red. D. Karczewski i M. Wilczak-Karczewskiej, publikacja J. Karczewska pt. Rody rycerskie w okolicy Kruszwicy i ich majątki w późnym średniowieczu, s. 43.

środa, 7 marca 2018

Rycerski ród Pomianów, właściciele majątków w pobliżu Kruszwicy

Pomianowie posiadali część wsi Kościeszki koło Kruszwicy, dziedziczyli także już w drugiej połowie XIV w. w parafialnym Warzymowie. Protoplastą rodziny był Przedpełek ze Służewa, wzmiankowany w latach 1368-1404. Znany był także Mikołaj z Warzymowa, syn Przedpełka, kasztelan brzeski w latach 1435-1454. Warzymowo było jego rezydencją. Majątki Pomianów znajdowały się w parafiach Broniszewo, Warzymowo, Połajewo i Sadlno, na pograniczu powiatów kruszwickiego i radziejowskiego. Połajewo początkowo należało do Jana z Grabia, wieś przeszła jednak w ręce wojewody gniewkowskiego Macieja Maczudy z rodu Leszczyców, po kilkunastu latach powróciła do dawnych właścicieli rodu Pomianów – Michała Pomiana i jego synów (do lat siedemdziesiątych XV wieku). Posesjonatem części niedaleko Łuszczewa w parafii Skulsk był inny Pomian – Mikołaj z Wrzącej w Konińskiem i z Kościeszek w powiecie kruszwickim.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, ź: Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Pomorskiego III, Strzelno-Kruszwica 2015, pod red. D. Karczewski i M. Wilczak-Karczewskiej, publikacja J. Karczewska pt. Rody rycerskie w okolicy Kruszwicy i ich majątki w późnym średniowieczu, s. 41-42; J. Karczewska, Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w pierwszej połowie XV wieku, Kraków 2010.

czwartek, 1 marca 2018

Gałąź rodu rycerskiego Godziębów z Kujaw

W okolicy Kruszwicy zamieszkiwał stary ród Godziębów, Z tej rodziny wywodzą się bracia: Beniamin, Berwold i Włodzimierz, synowie Andrzeja Łaszczewica (podkoni inowrocławski), którzy 13 stycznia 1318 r. sprzedali część wsi Korabniki (dziś już nie istnieje, znajdowała się pomiędzy Sławskiem Wielkim, a Kobylnikami) biskupowi włocławskiemu. Ród Godziębów wywodzi się z Wielkopolski. Do Kruszwicy przybyli prawdopodobnie za sprawą księcia Kazimierza Konradowica. Własności rycerskiego rodu Godziębów odnajdujemy w Rożniatach, w pobliżu wsi Kobylniki, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski. Rożniaty należały do Macieja Kleńtopa wywodzącego się z Godziębów, który w latach 1411-1428 sprawował urząd kasztelana konarskiego brzeskiego.Opracowanie Bartłomiej Grabowski, ź: Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Pomorskiego III, Strzelno-Kruszwica 2015, pod red. D. Karczewski i M. Wilczak-Karczewskiej, publikacja J. Karczewska pt. Rody rycerskie w okolicy Kruszwicy i ich majątki w późnym średniowieczu, s. 45; Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku, s. 50; S. Szybkowski, Kujawska szlachta urzędnicza, s. 598. Obrazek pieczęć Kazimierza Konradowica w: http://www.poczet.com/konradowic.htm

sobota, 24 lutego 2018

Z dziejów Kościoła kruszwickiego – Kościół pw. św. Gotarda

Po dawnej budowie pozostały już tylko okruchy zapisane na kilku kartach historii. W czasach piastowskich kościoły pod wezwaniem św. Gotarda rosły jak grzyby po deszczu na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce. 

Kościół kruszwicki położony był niedaleko mostu nad Gopłem, w bliskości szlaku z Kruszwicy do Włocławka.  Stojąc na Wzgórzu Zamkowym i kierując wzrok na drugą stronę jeziora w kierunku Grodztwa, żyjąc w czasach rycerskich, widzielibyśmy kościół  szpitalny pw. św. Gotarda, a w późniejszych czasach kaplice i cmentarz chowalny. Dziś na tym terenie mieści się osada Grodztwo. Dawniej zamieszkiwali ją rzemieślnicy i kupcy. Samą nazwę dzielnicy „Grodztwo” wiązać można z urzędem starosty kruszwickiego, do którego należał ten majątek. 

Kult świętego Gotarda bardziej rozpowszechniał się na przełomie XII i XIII wieku. Gotard był biskupem Hildesheim, żył około 960-1038 r. W Polsce kult świętego zawdzięczamy benedyktynom, możliwe także, że i król Bolesław Krzywousty był popularyzatorem kultu świętego Gotarda. 

Źródła: K. Górski, Dzieje Kruszwicy do końca VIII w., K. Górski, Topografia wczesnośredniowieczna Kruszwicy. B. Dzieduszycka, W. Dzieduszycki. Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Pomorskiego III, Strzelno-Kruszwica 2015, D. Kurzawa, Patrocina średniowiecznych kościołów w Kruszwicy. Fot. Fotopolska, Kościół św. Gotarda w Kaliszu, woj. wielkopolskie,  rok 1903.

sobota, 17 lutego 2018

Ród Leszczyców z Ostrowa nad Gopłem

Jednym z największych rodów zamieszkujących okolice Kruszwicy są Leszczyce. Siedzibą tej znamienitej rodziny był Ostrów nad Gopłem. Leszczyce ostrowscy używali przydomka Kiwała, od przydomka Jana Kiwały z Ostrowa. Posiadali oni dobra w parafii Ostrowo, już od 1299 r. Były to w XIV i XV wieku wsie: Ostrowo, Popowo, Brześć, Pścino, Gocanowo (pow. radziejowski), Police, Choceń, Mirogniewice i Bogusławice, a także zaginione dziś Kokoszyce, Więckowice, Złotowo i tonie jeziora na Gople. W XIV wieku pisał się z tego rodu Maciej sędzia brzeski, ojciec Gerwarda z Ostrowa, biskupa włocławskiego i Stanisława Kiwały sędziego brzesko-kujawskiego. W XV wieku dobra były podzielone między członków rodu Leszczyców. W Gocanowie siedziało 4 braci stryjecznych (XV wiek)., a w części Ostrowa, Popowa, Wielkim Lubstowie i w Brześci dziedziczył podczaszy inowrocławski Mikołaj (1406-1409). Potomkowie owego Mikołaja jeszcze bardziej podzielili majątek. W 1436 r. Leszczyce z Ostrowa przeprowadzili między sobą dział braterski, w efekcie którego Wilk otrzymał część w Ostrowie zwaną Sgwarzen, Jan – łany sołtysie, Maciej – grunt w Popowie, jednak bez dworu. Wilkowi ponadto przypadły w udziale Rożniaty, a Janowi i Maciejowi – Lubstowo. Podzielili się również ziemią zagrodników w Popowie i Pokrzywkach. Mieli siostrę, której zobowiązali się płacić 5 grzywien na Boże Narodzenie. Ostrów w połowie należał do króla, druga część była podzielona. Majątki należące do Leszczyców znajdziemy także w Procyniu w parafii Gębice, ta gałąź rodziny wywodziła się od Przezdrzewa kasztelana kruszwickiego w latach 1332-1339 – jak podaje J. Bieniak. Przezdrzew miał synów: Grzymisława z Procynia i Ryszewka oraz Tomislawa i Pawła, także dziedziczących w Procyniu. Bracia w późniejszym czasie posiadali także Załachowo i Brzyskorzystew, nabywając te wsie poprzez zamianę z klasztorem trzemeszeńskim za Ryszewko. Jednym z bardziej znanych dzidziców Procynia był Piotr h. Leszczyc, znany z dokumentu w 1449 r. W 1442 r. czwartą część procynia posiadał Paweł z Osowca nieznanego herbu.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, ź: Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Pomorskiego III, Strzelno-Kruszwica 2015, pod red. D. Karczewski i M. Wilczak-Karczewskiej, publikacja J. Karczewska pt. Rody rycerskie w okolicy Kruszwicy i ich majątki w późnym średniowieczu, s. 44-45; Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku, s. 66. J. Karczewska, własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim, s. 48-49; J. Bieniak, Przezdrzew z Ostrowa, Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław 1986, s. 42. Fot. Herb rodu Leszczyców w fasadzie pałacu Radolińskich w Jarocinie, archiwum Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.

piątek, 16 lutego 2018

Galeria Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego 2018 rok7.01.2018 r. delegacja naszego stowarzyszenia wzięła udział w uroczystościach upamiętniających Powstanie Wielkopolskie. Na fot. od lewej Michał Sobczak, Justyna Grabowska i Bartłomiej Grabowski, fotografia Przemysław Bohonos.

4.02.2018 r. delegacja naszego stowarzyszenia w składzie Przemysław Bohonos, Bartłomiej i Justyna Grabowscy wzięła udział w uroczystościach upamiętniających Piotra Bartoszcze, polskiego rolnika, jednego z przywódców NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". W tym roku mija 34 lat od jego tajemniczej śmierci.15.02,2018 r. w świetlicy w Kobylnikach, członkowie naszego Towarzystwa mieli przyjemność zaprezentować referat dotyczący historii wsi Rożniaty. Dziękujemy serdecznie mieszkańcom z okolic wsi, a także sołectwu Kobylniki za udostępnienie sali, za liczną obecność i miłe przyjęcie.2.03.2018 r. mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu dr Bartłomieja Gapińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego „Spojrzenie z perspektywy antropologii historycznej na polską religijność ludową”. Na spotkanie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Inowrocławiu, które odbyło się dziś o godzinie 17:00, w Saloniku Artystyczno-Literackim Biblioteki Miejskiej, o przygotowaniach do widowiska historycznego z okazji zbliżającej się rocznicy niepodległości opowiedział p. Edmund Mikołajczak. Pod koniec spotkania swoją książę „Wieś Chełmce” zaprezentował w kilku słowach Bartłomiej Grabowski.

środa, 14 lutego 2018

Z dziejów Kościoła kruszwickiego – Kościół pw. św. Klemensa

Drewniany kościół pod wezwaniem św. Klemensa znajdował się w okolicy dzisiejszego rynku w Kruszwicy. Świątynie otaczał cmentarz, na którym chowano wiernych do około XVI wieku. Źródła podają, że kościół został postawiony w drugiej połowie XIII wieku, co potwierdzają p. Dzieduszyccy w swoich badaniach. Był to kościół parafialny, który utrzymywał się między innymi z pobieranych dziesięcin, z pobliskich wsi. Jak podaje Karol Górski mniej więcej co sto lat kościół był odbudowywany praktycznie od fundamentów. Powodem takiego zabiegu był oczywiście nietrwały budulec, z którego wybudowano świątynie. Na mapach z połowy XIX wieku, ukazujących Kruszwicę, wytrawne oko znajdzie jeszcze Kościół pod wezwaniem św. Klemensa. Na miejscu dawnej świątyni wybudowano nowy kościół, patronem którego jest do dziś św. Teresa.

Źródła: K. Górski, Dzieje Kruszwicy do końca VIII w., K. Górski, Topografia wczesnośredniowieczna Kruszwicy, s. 43., B. Dzieduszycka, W. Dzieduszycki… Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Pomorskiego III, Strzelno-Kruszwica 2015, D. Kurzawa, Patrocina średniowiecznych kościołów w Kruszwicy, s. 34-35. Obrazek ź: http://www.parafiarajszew.pl/swieci/klemens

sobota, 10 lutego 2018

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni we wsi Kobylnica i Kicko, gm. Kruszwica

Powstańcy Wielkopolscy urodzeni we wsi Kobylnica, gm. Kruszwica
Gralak Michał, syn Kazimierza i Michaliny, urodzony 29.09.1898 r. we wsi Kobylnica.1 Dnia 5 stycznia 1919 roku wstąpił ochotniczo do kompanii inowrocławskiej dowodzonej przez Owczarskiego. Walczył z bronią w ręku o oswobodzenie Inowrocławia. Następnie o Złotniki Kujawskie, Tarkowo i Nową Wieś Wielką. Po powstaniu przydzielony do Szwadronu Nadgoplańskiego. Dalszą służbę wojskową odbył w 1 Pułku Artylerii w Poznaniu. Zwolniony z wojska w listopadzie 1921 roku. W okresie międzywojennym i w czasie okupacji pracował jako robotnik rolny. Po wojnie pracował jako strażnik w ochronie mienia.
Rzeczyński Władysław, syn Stanisława i Katarzyny, urodzony 20.03.1901 r. we wsi Kobylnica.2 Rzeczyński brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku. Od 26.01.1919 r. do 27.01.1919 r. brał czynny udział w walkach pod Strzelnem, Nakłem, Żninem i Szubinem jako ochotnik w oddziale w Trzebinie. Od 28.01.1919 r. do listopada 1919 r. w tym samym oddziale w służbie wartowniczej pod dowództwem por. Trojanowskiego. Od listopada 1919 r. przydzielony został do 61 p.p. aż do zwolnienia.
Powstańcy Wielkopolscy urodzeni we wsi Kicko, gm. Kruszwica
Banaszak Stanisław, syn Bronislawa i Weroniki, urodzony 7.11.1900 r. we wsi Kicko.3 Banaszak brał czynny udział od 3 stycznia 1919 r. w Powstaniu Wielkopolskim, szeregowiec w 5 pułku strzelców wlkp. Inowrocław, w walkach o Inowrocław, Szubin, front pod Bydgoszczą i Toruniem, wyswobodzenie Pomorza pod dowództwem dowódcy III/5 p. strzel. por. Dratwińskiego i dowódcy pułku Wrzalińskiego.
Ziemkowski Jan, syn Antoniego i Franciszki z domu Adamiak, urodzony 27.05.1898 r. we wsi Kicko.4 Jako ochotnik wstąpił do nadgoplańskiego batalionu Powstańców Wielkopolskich w Kruszwicy 9.01.1919 r., przydzielony do plutonu kawalerii. Brał udział w walkach z niemieckim zaborcą. W dniu 13.07.1921 r. został zdemobilizowany.
Opracowanie Bartłomiej Grabowski, na podstawie listy odznaczonych Wielkim Krzyżem Powstańczym, z niewielkimi zmianami, [w:] strona: http://powstancy-wielkopolscy.pl, przypisy:

1Uchwała Rady Państwa nr: 02.27-0.119 z dnia 1980-02-27
2Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.962 z dnia 1957-12-06
3Uchwała Rady Państwa nr: 10.30-0.1890 z dnia 1974-10-30
4Uchwała Rady Państwa nr: 05.26-0.673 z dnia 1972-05-26