sobota, 4 marca 2017

Wybrani członkowie Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół Nadgoplański" w Kruszwicy

Zygmunt Andraszak – tokarz, urodzony 7 grudnia 1888 r. w Kruszwicy. Syn Wojciecha i Konstancji z domu Szymańskiej. W latach 1929-1931 był nauczycielem, a przez następne dwa lata wiceprezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy. Zmarł 12 czerwca 1979 r. w Kruszwicy.

Edmund Barałkiewicz – zbożowiec, ur. 7 listopada 1911 r. w Kruszwicy. Syn Stanisława i Jadwigi z domu Bijaczewskiej. Początkowo pracował w młynie ziemiańskim, a później prowadził samodzielnie wymianę zboża na mąkę i paszę. Był gospodarzem, a w 1932 r. naczelnikiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” oraz naczelnikiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i członkiem Klubu Sportowego „Gopło”. Po Ii wojnie światowej pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kruszwicy. Wyróżniony Odznaką „Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego. Zmarł 21 sierpnia 1989 w Kruszwicy.

Stanisław Bączkowski – mistrz kowalski, ur. 16 listopada 1902 r. w Kruszwicy. Syn Pawła i Władysławy z domu Karskiej. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Młodych Narodowców, członek Towarzystwa Nadgoplańskiego Śpiewu u uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, Medalem „Zwycięstwa i Wolności”, Medalem „Za Warszawę 1939-1946” i Kawalerskim Krzyżem Zasługi”. Zmarł 21 listopada 1991 r. w Kruszwicy.

Jan Białecki – ur. 2 czerwca 1885 r. W 1909 r. został wybrany sekretarzem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy. Zmarł 31 grudnia 1919 r.

Nepomucen Jan Białecki – mistrz stolarski, ur. w 1862 r. w Kruszwicy. Syn Franciszka i Antoniny z domu Wiśniewskiej. Długoletni członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, współzałożyciel i długoletni członek Rady Nadzorczej Banku Ludowego, długoletni członek Rady Miejskiej i Towarzystwa Przemysłowców oraz przewodniczący Cechu Zjednoczonego w Kruszwicy. Zmarł 9 lipca 1924 r. w Kruszwicy.

Stanisław Bednarski – technik budowlany. W latach 1899-1904 prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Franciszek Błażejewski – w latach 1903-1909 członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Stanisław Borowiak – urzędnik, ur. 30 października 1898 r. w Rzadkwinie koło Strzelna. Syn Wojciecha i Konstancji z Kaczmarków. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Strzelnie, gdzie jego ojciec był kierownikiem gazowni i wodociągów. Najpierw pracował w kasie miejskiej w Strzelnie. Od maja 1915 r. objął posadę księgowego w Kasie Miejskiej i Kasie Oszczędności w Gostyniu. W listopadzie 1916 r. został powołany do wojska niemieckiego. We wrześniu 1918 r. dostał się do niewoli amerykańskiej na froncie zachodnim. W lipcu następnego roku został przyjęty do Armii Hallera. Służył w Bazach Materiałowych i Morskich paryskiej Misji Wojskowej Zakupów jako sekretarz. W listopadzie 1920 r. przybył drogą morską do Polski i został przydzielony do Komisji gospodarczej 59 Wielkopolskiego Pułku Piechoty w Inowrocławiu. Służbę wojskową pełnił do sierpnia 1921 r. Z kolei pracował w administracji miejskiej w Starogardzie. 1 kwietnia 1924 r. został przyjęty na etat kamelarza miejskiego w Kruszwicy. Dnia 16 września 1925 r. Rada Miejska w Kruszwicy wybrała go burmistrzem miasta Kruszwicy. Urząd ten pełnił do 1939 r. W tym czasie pełnił społeczne funkcje prezesa Związku Obrony Kresów Zachodnich, wiceprezesa Związku Hallerczyków, wiceprezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, wiceprezesa Związku Podoficerów rezerwy, prezesa Towarzystwa Upiększania Miasta, został prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz był sympatykiem i gorącym propagatorem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy. Po II wojnie światowej osiadł na gospodarstwie we Wróblach koło Kruszwicy. Od 1957 r. piastował funkcje prezesa zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych „Kruszwica”. Zmarł 25 grudnia 1962 r. w Inowrocławiu, pochowany w Kruszwicy.

Alfons Bożejewicz - kupiec, ur. 3 maja 1910 r. w Poznaniu. Syn Bronisława i Heleny z domu Bossarde. W 1936 r. zamieszkał w Kruszwicy, gdzie prowadził sklep papierniczy. Od wczesnej młodości należał do "Sokoła". Na początku 1939 r. wybrany został prezesem Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół Nadgoplański" w Kruszwicy. Ponadto był członkiem Stronnictwa Narodowego, Towarzystwa Przemysłowców, Towarzystwa Nadgoplańskiego Śpiewu i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Okres okupacji hitlerowskiej spędził w obozach jenieckich. Po II wojnie światowej pracował w Kujawskiej Wytwórni Win, a później w Kujawskich Zakładach Tłuszczowych. Odznaczony Medalem "Za udział w wojnie obronnej 1939 r." i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł 27 listopada 1986 r. w Kruszwicy.

Julian Czosnowski – urzędnik, działacz społeczny, ur. 14 grudnia 1874 r. w Szamotułach. Syn uczestnika Powstania Styczniowego – Nikodema i Marii z domu Zielińskiej. Od 1901 r. mieszkał w Kruszwicy. Ożenił się z Seweryną Miłowską. W 1914 r. był więźniem politycznym. Więziony w Inowrocławiu i Bydgoszczy. W czasie Powstania Wielkopolskiego był członkiem Rady Robotniczej i Rady Ludowej w Kruszwicy oraz członkiem Powiatowej Rady Ludowej w Strzelnie. Organizator polskiej władzy administracyjnej w gminie Kruszwica. Komisarz obwodowy tej gminy. W 1921 r. Ministerstwo Skarbu przyznało mu Pamiątkową Odznakę Pożyczki Odrodzenia Polski w uznaniu zasług za gorliwą propagandę tej pożyczki. Członek kruszwickiego Magistratu, prezes Rady Nadzorczej Banku Ludowego i członek Rady Nadzorczej Spółdzielni „Rolnik”. Sympatyk Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, członek Towarzystwa Powstańców i Wojaków, prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i prezes Towarzystwa Pszczelarzy Nadgoplańskich. We wrześniu 1939 r. został aresztowany przez gestapo, a w nocy z 12 na 13 października 1939 r. przez nich rozstrzelany w lasach koło Gniewkowa.

Stanisław Dalaszewski – hotelarz, ur. 6 października 1874 r. w Opalenicy koło Grodziska. Syn Józefa i Bronisławy z domu Braniewicz. W latach 1918/1919 w jego domu skoncentrowany był sztab ruchu powstańczego w Kruszwicy. Pełnił obowiązki rusznikarza. Pełnił obowiązki rusznikarza. W okresie międzywojennym wiceprezes Towarzystwa Powstańców i Wojaków, aktywny członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” i członek innych organizacji narodowych. Zmarł 25 stycznia 1936 r. w Kruszwicy.

Bolesław Dankowski – współzałożyciel i pierwszy skarbnik Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Hilary Fedkowicz – urzędnik, działacz społeczny, urodzony 8 października 1886 r. Mieszkał i pracował w Cukrowni w Kruszwicy. Powstaniec Wielkopolski, członek Rady Miejskiej i Magistratu, prezes Towarzystwa Nadgoplańskiego Śpiewu, prezes Ligi Obrony Powietrznej Państwa, w latach 1929-1933, prezes towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” i wiceprezes kujawskiego Okręgu „Sokół” w Inowrocławiu oraz członek zarządu Związku Hallerczyków w Kruszwicy. Za działalność społeczną odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi i sokolim Dyplomem Zasługi. Zmarł po II wojnie światowej.

Alfons Furmanek – naczelnik poczty, ur. 24 lutego 1897 r. w miejscowości Wielkie Skrzypce. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. W latach 1929-1930 członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, a później członek Rady Miejskiej w Kruszwicy.

Stanisław Gajewski – w latach 1902-1903 sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Michał Głowacki – mistrz budowlany, ur. 15 października 1899 r. w Łęczeszynie. Syn Andrzeja i Anny z domu Florczak. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. Członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy i członek Rady Kujawskiego Okręgu „Sokoła” w Inowrocławiu oraz prezes Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” w Kruszwicy. Zmarł 5 listopada 1969 r. w Kruszwicy.

Jan Gościniak – ur. 3 sierpnia 1905 r. W 1935 r. członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy. Zmarł 10 lipca 1969 r. w Inowrocławiu.

Tadeusz Gościniak – ślusarz, ur. 6 lutego 1903 r. w Kruszwicy. Syn Józefa i Józefy z domu Grobeckiej. Zawodowo pracował w Cukrowni „Kruszwica”. Długoletni członek, a w latach 1934-1938 prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” i członek Stronnictwa Narodowego. Okres okupacji hitlerowskiej spędził w obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec. Po II wojnie światowej pracował jako kierownik kotłowni w miejscowej cukrowni. Zmarł 24 lutego 1958 r. w Inowrocławiu, pochowany w Kruszwicy.

Bronisław Górecki – młynarz, ur. 28 czerwca 1905 r. w miejscowości Pniewite. Syn Bernarda i Julianny. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. W 1938 r. członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”.`

Tadeusz Grabski – prawnik, działacz społeczny, ur. 20 sierpnia 1875 r. w Skotnikach. Syn Józefa i Bronisławy z domu Bruczańskiej. Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo na uniwersytecie w Berlinie i Heidelbergu. Doktor obojga praw. Mieszkał w miejscowości Leszcze nad Gopłem. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, członek Kółka Rolniczego, Sejmiku Powiatowego, członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy, Spółdzielni „Rolnik” w Inowrocławiu. Zmarł 29 września 1934 r. w Leszczach.

Aleksander Grocholski – kierownik parowozu, ur. 8 sierpnia 1867 r. w Liszkowie pow. Inowrocław. Syn Andrzeja i Prewidencji z domu Gałązka. Ożenił się z Bronisławą Perlińską. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego 1919 r., prezes Towarzystwa Powstańców i Wojaków, członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” i wiceprezes Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy. Zmarł 12 lipca 1941 r. w Kruszwicy.

August Grządziela – członek Rady Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Adam Grześkowiak – urzędnik, urodzony 18 grudnia 1920 r. w Kruszwicy. Syn Walentego i Joanny z domu Grześkowiak. W okresie międzywojennym pracował w Zarządzie Gminy Kruszwica. Od 1937 r. członek, a w 1939 r. wybrany został sekretarzem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański:. Po wojnie pracował jako sekretarz w Radzie Miejskiej a później jako kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Odznaczony Kawalerskim Krzyżem orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony Złotą Odznaką Społecznego Komitetu Opieki Społecznej.

Walenty Grześkowiak – kierownik parowozu, ur. 25 listopada 1866 r. w Poznaniu. Syn Melchiora i Karoliny z domu Witkowskiej 1866 r. ożenił się z Marią Drewniecką. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. Współzałożyciel i długoletni wiceprezes i członek honorowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, uczestnik Powstania Wielkopolskiego, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej i członek zarządu Towarzystwa Nadgoplańskiego Śpiewu. Odznaczony Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Zmarł 15 lutego 1942 r. w Kruszwicy.

Leon Grzybowski – cieśla, ur. 1 września 1914 r. w Kruszwicy. Pracował w Cukrowni „Kruszwica”. Wieloletni członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, uprawiał gimnastykę i jazdę konną. Przez wiele lat był naczelnikiem i chorążym Towarzystwa.

Zbigniew Grzybowski – w latach 1932-1933 zastępca sekretarza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Bronisław Jankowski – w 1900 r. skarbnik Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Ignacy Jańczak – w 1909 r. członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Marian Janicki – księgowy, w latach 1936-1938 przewodniczący komisji Rewizyjnej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Czesław Jankowski – kupie, w latach 1932-1935 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, członek zarządu Klubu Wioślarskiego „Gopło”, prezes Towarzystwa Kupców, przewodniczący Komisji rewizyjnej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, członek honorowy Towarzystwa Nadgoplańskiego Śpiewu, od 1937 r. wiceburmistrz miasta Kruszwicy. Zmarł w Poznaniu.

Stanisław Jankowski – w 1921 r. sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Władysław Kaczmarek – w 1900 r. członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Feliks Kapuściński – księgowy, ur. 27 maja 1907 r. w Kruszwicy. Syn Józefa i Kinegundy z domu Drwęskiej. Aktywny członek towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” i referent oświatowy Stronnictwa Narodowego. Zmarł 23 maja 1981 r. w Kruszwicy.

Tadeusz Karłowski – kupiec, działacz społeczny, ur. 2 czerwca 1870 r. w Giżewie koło Kruszwicy. Syn Teodora i Mirosławy z domu Zawadzkiej. Ożeniony z Teodozją Bogusławską. Od 1909 r. mieszkał w Kruszwicy. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, długoletni prezes i członek honorowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, członek Rady Miejskiej i przewodniczący Koła Przyjaciół Harcerzy. Wyróżniony Odznaką Sokolą Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Zmarł 12 kwietnia 1930 r. w Kruszwicy.

Józef Kasprzak – w 1906 r. członek zarządu towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Stanisław Kawczyński – lakiernik samochodowy, ur. 4 stycznia 1942 r. w Inowrocławiu. Syn Ludwika i Łucji z domu Gałgańskiej. Przez wiele lat uprawiał piłkę nożną w klubie „Goplania” Inowrocław i tenis stołowy w „Górniku” Inowrocław. Reaktywował Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Nadgoplański”, w którym pełnił funkcję skarbnika.

Kazimierz Keber – współzałożyciel i pierwszy sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Adam Kędzierski – urzędnik miejski, ur. 4 lutego 1902 r. w Racicach. Syn Michała i Rozalii z domu Skoniecznej. W grudniu 1918 r. wstąpił do harcerstwa i uczestniczył w wyzwoleniu Kruszwicy. Po I wojnie światowej był sekretarzem Koła Przyjaciół Harcerzy, członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” i Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Zmarł 15 grudnia 1929 r. w Kruszwicy.

Albin Knoll – mechanik, ur. 5 lutego 1859 r. w Obornikach. Syn Emila i Antoniny z domu Michalskiej. Od 1887 r. pracował w Cukrowni „Kruszwica”. Był współzałożycielem i członkiem honorowym towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, członkiem honorowym Towarzystwa Przemysłowego, współzałożycielem i członkiem zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej „Jedność”, członkiem honorowym Ochotniczej Straży Pożarnej, członkiem Rady Miejskiej i ławnikiem Magistratu. Zmarł 21 grudnia 1924 r. w Kruszwicy.

Marian Kruszczyński – urzędnik magistracki, ur. 8 listopada 1913 r. w Kruszwicy. W latach 1936-1937 zastępca sekretarza, a w 1937 r. wybrany został do Kujawskiego Okręgu „Sokoła” w Inowrocławiu.

Michał Kopański – budowniczy, działacz społeczny i narodowy, urodzony 31 sierpnia 1861 r. w Mimowoli koło Inowrocławia. Syn Szczepana i Konstancji z domu Szczepańskiej. Pracował przy budowie Cukrowni „Kruszwica”, koszarach wojskowych i kościoła w Inowrocławiu. W 1901 utworzył własny zakład budowlany w Kruszwicy. Ożenił się z Rozalią Krotoszyńską/ Był członkiem Rady Ludowej, współzałożycielem i członkiem Rady Nadzorczej Banku Ludowego, prezesem Towarzystwa Przemysłowego, prezesem Towarzystwa Właścicieli Nieruchomości, prezesem Ligi Katolickiej, sympatykiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, prezesem Stronnictwa Narodowego, członkiem Magistratu i przewodniczącym Rady Miejskiej w Kruszwicy. Zmarł 3 kwietnia 1933 r.

Michał Laskowski – lekarz, w latach 1904-1906 prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański, uczestnik Powstania Wielkopolskiego i członek Rady Miejskiej w Kruszwicy. W 1929 r. przeniósł się do Wągrowca.

Michał Lemański – kowal, ur. 29 września 1875 r. W latach 1906-1907 wiceprezes, a później sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, współzałożyciel i skarbnik Towarzystwa Przemysłowców, członek zarządu Towarzystwa Lokatorów, członek zarządu Towarzystwa Kupcy i ławnik Magistratu w Kruszwicy. Zmarł po II wojnie światowej.

Henryk Łada – prawnik, urzędnik państwowy, ur. 27 kwietnia 1937 r. w Kruszy Duchownej. Syn Antoniego i Leokadii z domu Lewandowskiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. Mieszka i pracuje w Inowrocławiu. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Inowrocław-Mątwy, wiceprezes Związku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Bydgoszcz-Fordon, członek honorowy Sokolstwa Polskiego w Ameryce i członek honorowy Kółka Rolniczego w Chełmcach.

Roman Majewski – mistrz piekarski, ur. 5 sierpnia 1882 r. w Kruszwicy. Syn Wawrzyna i Agnieszki z domu Wiśniewskiej. W 1919 r. prezes a później ławnik honorowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, komendant i dwukrotny król kurkowy Bractwa Strzeleckiego, ławnik Magistratu i referent samorządowy Stronnictwa Narodowego w Kruszwicy. Zmarł 24 października 1951 r. w Kruszwicy.

Józef Mróz – stolarz, ur. 13 listopada 1908 r. w Kruszwicy. Syn Józefa i Franciszki z domu Dąbrowskiej. Zawodowo pracował w miejscowej cukrowni. Od 1924 r. członek, a w 1937 r. został wybrany członkiem honorowym Sądu Honorowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy. Odznaczony Kawalerskim Krzyżem OOP i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł w Kruszwicy.

Brunon Pieczka – w 1937 r. członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy. Urodził się 18.10.1987 r. w Bydgoszczy, zmarł w Gorzowie Wielkopolskim 4.01.1986 roku. Ożenił się z Władysławą Szablewską urodzoną w Kruszwicy. Zawodowo pracował w kruszwickiej cukrowni. Po przyjeździe do Gorzowa w gorzowskiej elektrowni. Szkoły ukończył na emigracji w Dortmundzie (gimnazjum i Szkoła Budowy Maszyn). Brał udział w I-ej wojnie światowej wciągnięty przymusowo do pruskiej armii. W czasie walk został ranny. (informację uzupełnione przez wnuczkę).

Marcin Płocki – murarz, ur. w 1866 r. w Wiecininie. Syn Józefa i Rozalii z domu Wasielewskiej. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. W 1924 r. był członkiem zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, członkiem Towarzystwa Powstańców i Wojaków i zastępcą przewodniczącego oddziału Budowlanego Związku Zawodowego Polskiego w Kruszwicy. Zmarł 9 lutego 1936 r. w Kruszwicy.

Wojciech Pokorski – mistrz szewski, ur. 30 marca 1893 r. w Rzepowie koło Kruszwicy. Syn Stanisława i Marcjanny z domu Paluszak. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. Ławnik Magistratu. W 1927 r. wybrany członkiem zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”. Wyróżniony Odznaką „Za walkę o polską szkołę”. Zmarł 24 lutego 1955 r.

Walery Raszewski – w latach 1906-1910 prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Tomasz Rojewski – mistrz krawiecki, ur. 9 grudnia 1857 r. w Słaboszewie. Syn Józefa i Franciszki. Ożeniony z Pelagią Stober. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. Współzałożyciel, członek zarządu i członek honorowy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” oraz współzałożyciel i członek honorowy towarzystwa Przemysłowego a ponadto długoletni członek Zjednoczonego Cechu. Zmarł 14 lutego 1926 r. w Kruszwicy.

Roman Sępowski – współzałożyciel i pierwszy bibliotekarz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Marian Słabęcki – ur. 16 lipca 1902 r. w Rzepiszynie koło Kruszwicy. Syn Andrzeja i Franciszki z domu Kempskiej. W 1938 r. został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy. Zmarł 22 czerwca 1954 r. w Kruszwicy.

Leon Sobczak – zbożowiec, ur. 1 kwietnia 1915 r. w Hamboru. Od 1916 roku zamieszkał w Kruszwicy. Członek wspierający Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Jerzy Stanny – rolnik, ur. 25 lutego 1948 r. w Inowrocławiu. Syn Leona i Ludwiki z domu Michalskiej. Mieszka w Chełmcach koło Kruszwicy. Prezes Koła Rolniczego w Chełmcach, przewodniczący Rady Wydawniczej Kwartalnika „Sokół”, poprzednio członek „Sokoła” Inowrocław-Mątwy, obecnie członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy. Wyróżniony Legią Honorową Sokolstwa Polskiego w Ameryce.

Michał Stankiewicz – kupiec, ur. 18 września 1874 r. W 1920 r. był prezesem Towarzystwa Przemysłowców, w 1921 r. prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, w 1924 r. członkiem zarządu Towarzystwa Kupców, w 1927 r. członkiem zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, w 1930 r. zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej i ławnikiem Magistratu w Kruszwicy.

Józef Szczechowski – urzędnik cukrowni, ur. 23 stycznia 1871 r. w miejscowości Brudzyń. Syn Józefa i Magdaleny z domu Drzewieckiej. Mieszkał w Kruszwicy. Ożenił się z Marią Wandą Fojtowicz. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, prezes Towarzystwa Powstańców i Wojaków, prezes Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy, a w latach 1935-1937 członek zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, sekretarz Towarzystwa Kosynierów i radny miejski. Zmarł 25 marca 1952 r.

Stanisław Szeliga – kupiec ur. 17 października 1888 r. Syn Jakuba i Katarzyny. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” i kierownik placówki Stronnictwa Narodowego w Kruszwicy. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł 8 stycznia 1968 r. w Warszawie.

Stefan Świątek – cieśla, ur. 30 lipca 1903 r. w Kruszwicy. Syn Antoniego i Franciszki z domu Krokos. Jako harcerz uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim. Długoletni członek, podnaczelnik Sądu Honorowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” oraz członek Ochotniczej Straży Pożarnej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Do służby powstańczej przystąpił 2 stycznia 1919 r. jako młodociany, członek drużyny harcerskiej i bierze czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim przy oswobodzeniu Kruszwicy i okolicy w charakterze gońca dowództwa. Służył pod dow. Kapitana Dratwińskiego (Baon Nadgoplański). W roku 1922 przystąpił do służby poborowej w 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, po odbytej służbie znajduje zatrudnienie w Cukrowni „Kruszwica” na różnych stanowiskach, również jako kierownik produkcji. Działacz społeczny, członek Związku Bojowników o Wolność i Demokracje.

Władysław Śmiłowski – zamieszkały w Kruszwicy, wieloletni członek TG „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Hieronim Świdrowicz – kupiec, ur. 13 sierpnia 1897 r. w Gniewkowie. Syn Kazimierza i Barbary z domu Szendel. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. Aktywny członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”. Zmarł 21 lutego 1974 r. w Kruszwicy.

Roman Tejkowski – kupiec, działacz społeczny, ur. 4 grudnia 1892 r. w Chełmży. Syn Anastego i Kazimiery z domu Berchulskiej. Od 1911 r. mieszkał w Kruszwicy. Członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, współzałożyciel Klubu Wioślarskiego „Gopło”, współuczestnik Powstania Wielkopolskiego, członek Rady Nadzorczej Banku Ludowego, członek zarządu Towarzystwa Kupców, członek Związku Powstańców Wielkopolskich i Stronnictwa Narodowego w Kruszwicy. Podczas II wojny światowej przebywał w miejscowości Mogiła koło Krakowa, działając w ruchu oporu. Zmarł 6 lutego 1975 r. w Krakowie.

Aleksander Tomaszewski – urzędnik bankowy, ur. 28 listopada 1880 r. w Poznaniu. Syn Kazimierza i Katarzyny z domu Miozgalskiej. Od 24 września 1919 r. mieszkał w Kruszwicy, dyrektor Banku Ludowego. Członek zarządu Związku Ludowo-Narodowego, sekretarz i prezes kurkowego Bractwa Strzeleckiego, członek zarządu Związku Obrony Kresów Zachodnich, członek Stronnictwa Narodowego, członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, członek zarządu Klubu Wioślarskiego „Gopło” i członek Rady Miejskiej. Zmarł 17 maja 1974 r. w Kruszwicy.

Marian Tymkowski – kupiec zbożowy, działacz społeczny, ur. 16 lipca 1901 r. w Inowrocławiu. Syn Stanisława i Stefanii z domu Bogusławskiej. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, długoletni sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański:, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, członek towarzystwa Powstańców i Wojaków i innych organizacji narodowych. Był współzałożycielem Związku Byłych Więźniów Politycznych i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Odznaczony Medalem Niepodległości, Medalem „polska Swemu obrońcy”, Złotą Odznaką Związku Harcerstwa polskiego, Złotą Odznaką Polskiego towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Zmarł 16 stycznia 1978 r. w Toruniu, pochowany w Kruszwicy.

Józef Uklejewski – mechanik, ur. 11 stycznia 1868 r. w Parlinie. Syn urzędnika gospodarskiego Feliksa i Florentyny z domu Lissowskiej. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. Długoletni członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”. Zmarł 29 czerwca 1928 r. w Kruszwicy.

Czesław Wesołowski – mistrz krawiecki, ur. 29 czerwca 1906 r. w Chełmcach koło Kruszwicy. Syn Jana i Stanisławy z domu Radka. Prowadził własny zakład krawiecki w Kruszwicy. Najpierw skarbnik a potem zastępca sekretarza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, członek Towarzystwa Przemysłowego i Towarzystwa Nadgoplańskiego Śpiewu. Zmarł 12 marca 1987 r. w Kruszwicy.

Teodor Wesołowski – mistrz ślusarski, ur. 3 listopada 1903 r. w Chełmcach koło Kruszwicy. Syn Jakuba i Stanisławy z domu Radka. Mieszkał i prowadził własny warsztat rzemieślniczy w Kruszwicy. Był naczelnikiem Drużyny Żeńskiej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, członkiem Stronnictwa narodowego i członkiem Nadgoplańskiego Towarzystwa Śpiewu. Zmarł około 1980 r.

Józef Wesołowski – urzędnik bankowy, ur. w 1860 r. Syn Jana i Józefy z domu Bogacz. Współzałożyciel, długoletni członek Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Ludowego, współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Spółdzielni „Robotnik”, członek Związku Ludowo-Narodowego, sympatyk Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” i członek Magistratu. Zmarł 1 czerwca 1923 r. w Kruszwicy.

Dariusz Witczak – nauczyciel, ur. 22 marca 1962 r. w Chełmcach. Absolwent Wydziału humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 30 lipca 1993 r. prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy i sekretarz redakcji kwartalnika „Sokół”. Obecnie burmistrz Kruszwicy.

Dionizy Wojtaszek – w 1922 r. członek zarządu, a później gospodarz i bibliotekarz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański” w Kruszwicy.

Ryszard Zalewski – nauczyciel, ur. w 1947 r. w Pakości. Wieloletni działacz ZHP i PTTK. Prezes koła przewodników w Kruszwicy. Reaktywował towarzystwo Gimnastyczne „Sokół Nadgoplański”. Sekretarz „Sokoła Nadgoplańskiego”.

Ludwik Zdziarski – mistrz szewski, ur. 26 stycznia 1902 r. w Kobylnicy. Syn Józefa i Rozalii z domu Felisiak. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, aktywny członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, Związku Hallerczyków i Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Kruszwicy. Zmarł 1 kwietnia 1933 r. w Kruszwicy.

Franciszek Zieliński – mistrz rzeźnicki, ur. 28 stycznia 1883 r. w Szymborzu koło Inowrocławia. Syn Wojciecha i Marianny z domu Perlińskiej. Ożeniony z Joanną Stanną. Mieszkał i pracował w Kruszwicy. Był współzałożycielem i wiceprezesem Towarzystwa Przemysłowego, długoletnim członkiem zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i starszym Cechu Rzeźnickiego. Zmarł 29 listopada 1948 r. w Kruszwicy.


Józef Ziółkowski – kupiec, działacz społeczny, ur. 15 marca 1865 r. w Ostrowie nad Gopłem. Syn Macieja i Antoniny z domu Olszewskiej. W 1887 r. założył własny sklep towarów kolonialnych, żelaznych i farb w Kruszwicy. Współzałożyciel i prezes Towarzystwa Kupców, sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Nadgoplański”, założyciel i prezes Klubu Kołowników, członek honorowy Towarzystwa Robotników Katolickich, członek Rady Nadzorczej Banku Ludowego, członek Rady Ludowej 1918/1919, wiceprezes Towarzystwa Upiększania Miasta, przewodniczący Rady Miejskiej. W 1937 r. za bezinteresowną działalność dla Kółka Rolniczego w Kruszwicy otrzymał Dyplom Uznania. Zmarł 4 października 1937 r. w Kruszwicy. Za całokształt działalności społecznej odznaczony został pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Źródło - książka: 100 Lat Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Nadgoplański w Kruszwicy, oprac. H. Łada, D. Witczak, Inowrocław 1993, opracowanie Bartłomiej Grabowski - naniosłem niewielkie poprawki w stosunku do pierwowzoru autorów.

1 komentarz: