poniedziałek, 25 maja 2015

Ppor. Marian Kępski - żołnierz 59 Pułku Piechoty WielkopolskiejZiemię kruszwicką zamieszkuje wiele rodów, niektóre z nich mają długą historię. Ta historia związana jest z bohaterami. Do jednych z nich należy podporucznik Marian Kępski z Chełmc, który zginął w Katyniu.

Marian Kępski urodził się 21 listopada 1912 roku w Chełmcach. Był najmłodszy z licznego potomstwa Marianny z domu Groblewskiej, pochodzącej z okolic Brudni – okolice Dąbrowy Biskupiej, i Ignacego Kępskiego. W 1932 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Bydgoszczy.

Pracę nauczyciela muzyki rozpoczął w Chełmcach, gdzie także prowadził chór kościelny. Uczył też w Młynach koło Strzelna. Wyjechał do Wilna do pracy, gdzie poznał Helenę Pietkiewicz, swoją przyszłą żonę., również nauczycielkę. Wzięli ślub we Wilnie 1938 roku. W lutym 1939 r. urodził się ich syn Tadeusz.

We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do wojska i poszedł na front. Dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie w Kozielsku, a potem przewieziono go do Katynia, gdzie został zamordowany. W czasie ekshumacji znaleziono przy nim tylko połowę znaku tożsamości, kartę szczepień i medalik z łańcuszkiem. Początkowo na liście katyńskiej nazwisko jego podano było jako Kęnski, ale konsultacji z rodziną wyjaśniono pomyłkę.Po tym jak dostał się do niewoli żonę Helenę i ich synka Tadeusza wywieziono na Syberię. Pracowała w kołchozie, najpierw fizycznie, a potem uczyła języka rosyjskiego. Do końca wojny przebywała z Tadeuszem na zesłaniu. Po wojnie wróciła do Polski, latem 1945 roku. Prawdopodobnie śmierć podporucznika Kępskiego miała miejsce 19 kwietnia 1940 roku, ale to tylko przypuszczenie.

Po wojnie Helena uczyła rosyjskiego w Strzelnie, a następnie w Koronowie. Zmarła w połowie lat 90tych. Tadeusz mieszka w Szczecinie.

Do rodziny państwa Kępskich należał także Stanisław Ruszkiewicz ze Strzelna. Był on marynarzem na okręcie wojennym ORP Grom. Zginął w czasie bombardowania przez niemieckie lotnictwo, pod Narwikiem 4 maja 1940 roku.

Wzorem wujów Ojczyźnie służył również Jerzy Kępski. Był kawalerzystą w armii generał Andersa.
Źródła:
Kronika Parafii Świętej Katarzyny w Chełmcach, Tom 1, spisana przez kronikarzy państwa Jadwigę i Andrzeja Gralaków.
A. Moszyński, Lista Katyńska, Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, Zaginieni z Rosji Sowieckiej, Londyn 1974, s. 86.

Opracowanie: Bartłomiej GrabowskiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz