poniedziałek, 9 maja 2016

Andrzej Wikarski (1871-1955)

Andrzej Wikarski urodził się 30 października 1871 roku w Żernikach, jako syn Piotra i Antoniny. Po ukończeniu szkoły rolniczej prowadził gospodarstwo rolne w Żernikach. Jego żona była Rozalia Antczak z Szymborza.

Od 1906 roku sprawował urząd sołtysa. Na początku stycznia 1919 roku brał czynny udział w wyzwoleniu Kujaw z jarzma pruskiego.

W okresie międzywojennym był aktywnym członkiem Kółka Rolniczego w Sławsku Wielkim, członkiem Spółdzielni „Rolnik” w Kruszwicy, prezesem i członkiem honorowym Towarzystwa Powstańców i Wojaków oraz prezesem Towarzystwa Śpiewu w Sławsku Wielkim.

Od 1922 roku należał do Związku Ludowo-Narodowego, a następnie do Stronnictwa Narodowego. Został odznaczony Srebrną Odznaką Powstańczą. Okres Okupacji hitlerowskiej spędził w sąsiedniej miejscowości, w Markowicach. Po II wojnie światowej prowadził swoje gospodarstwo rolne. Zmarł 31 grudnia 1955 roku w Żernikach.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:
  • Akta Starostwa Strzelińskiego sygn. 7 k. 139 Starosta do Wojewody z 23.VI.1930 r. dot. opinii sołtysów.
  • Akta Miasta Inowroclawia sygn. 2616 k. 263 Władysław Trawka. Wyciąg z kroniki szkolnej.
  • Zasłużony członek Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Sławsku. W: Dziennik Kujawski nr 247 z 24.X.1930 r.
  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.
  • K. Hewner, Kolegiata śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy, Świadek dziewięciu stuleci, Kruszwica 1998.
  • Fot. głoswielkopolski.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz