sobota, 14 maja 2016

Jan Grochowina (1876-1942)

Jan Grochowina urodził się w 1876 roku, był rolnikiem i sołtysem w Bachorcach, a także członkiem Rady Gminnej w Bacharciu. Aktywny członek Kółka Rolniczego w Bachorcach, członek Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego, Spółdzielni „Rolnik” i Banku Ludowego w Chełmcach. Zginął 17 lutego 1942 roku w Dachau.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:

  • Akta Starostwa Strzelińskiego sygn. 7 k. 139 Starosta do Wojewody z 23.VI.1930 r. dot. opinii sołtysów.
  • Akta Starostwa Strzelińskiego sygn. 52D k. 30-35 Członkowie rad i samorządów gminnych obwodu Chełmce powiat strzeliński.
  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz