sobota, 7 maja 2016

Stanisław Bochat (1882-1945)

Stanisław Bochat, urodził się 10 stycznia 1882 roku w Mimowoli koło Inowrocławia, jako syn Jana i Salomei z domu Wysockiej z Niszczewic. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kościelcu Kujawskim. Następnie ukończył szkołę rolnicza w Inowrocławiu i Szczecinie. Praktykę rolniczą odbył w Łąkocinie koło Inowrocławia.

Po odbyciu służby wojskowej był urzędnikiem gospodarczym w Słębowie koło Mogilna. W kwietniu 1910 roku ożenił się z Katarzyną Filipczak z Łośnik powiat Mogilno i zamieszkał w Rycerzewie gdzie razem z żoną kupił gospodarstwo rolne. Od tego samego roku należał do Kółka Rolniczego w Kościelcu, w którym w 1937 roku pełnił funkcję prezesa.

Dnia 1 listopada 1939 roku zamordowany został w Inowrocławiu przez Niemców i zakopany w rowach przeciwlotniczych. W 1945 roku podczas ekshumacji rozpoznano jego zwłoki i pochowano na cmentarzu NMP w Inowrocławiu.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:

  • Z życia rolników. W: Dziennik Kujawski nr 21 z 27.I.1937 r.
  • Orzeczenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu dotyczące okoliczności śmierci Stanisława Bochata, w posiadaniu syna Stanisława Bochata w Bydgoszczy.
  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984, s. 19.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz