środa, 11 maja 2016

Józef Słabęcki (zm. 1932)

Józef Słabęcki – rolnik. Urodzony w Rzepiszynie. Syn Andrzeja i Franciszki. Prowadził gospodarstwo rolne w Orpikowie. Był członkiem zarządu Kółka Rolniczego i prezesem Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrowie nad Gopłem. W 1932 roku otrzymał Odznakę Związkową organizacji powstańczej.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:

  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.
  • Akta Starostwa Strzelińskiego sygn. 77 k. 257 Wójt do Starosty w Strzelnie z 3.II.1930 r.
  • Akta Starostwa Mogileńskiego sygn. 1091 k. 187 Spis zarządów Kółek Rolniczych w powiecie Mogilno na rok 1937.
  • Z życia powstańców i wojaków. W: Dziennik Kujawski nr 54 z 6.III.1932 r.
  • Walne zebranie Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrowie nad Gopłem. W: Dziennik Kujawski nr 7 z 11.I.1934 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz