poniedziałek, 16 maja 2016

Jan Gutowski (1896-1952)

Jan Gutowski urodził się 15 grudnia 1896 roku, rolnik z Rycerzewa. Syn Ignacego i Joanny z domu Szyper. Prowadził gospodarstwo w Rzepiszynie koło Kruszwicy. Od 1929 roku był sołtysem i działaczem Kółka Rolniczego, Gminnego Komitetu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego oraz Bractwa Kurkowego w Kruszwicy. Zmarł 31 sierpnia 1952 roku w Inowrocławiu.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:

  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.
  • Akta Starostwa Strzelińskiego sygn. 7 k. 139 Starosta do Wojewody z 23.VI.1930 r. dot. opinii sołtysów.
  • Księga Zgonów USC w Inowrocławiu z 1952 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz