sobota, 7 maja 2016

Jan Głuszak (1910-1979)


Jan Głuszak – rolnik, urodzony 25 kwietnia 1910 roku w Sławsku Wielkim, syn Józefa i Katarzyny z domu Mila. W rodzinnej miejscowości prowadził gospodarstwo rolne. Tu również, w okresie międzywojennym pełnił funkcje sekretarza Kółka Rolniczego, sekretarza Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej i kierownika placówki Stronnictwa Narodowego. Zmarł 21 kwietnia 1979 roku w Inowrocławiu.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:

  • Akta Starostwa Mogileńskiego sygn. 1191 k. 187 Spis zarządów Kółek Rolniczych w pow. Mogilno na rok 19137.
  • Zebranie rolników. W: Dziennik Kujawski nr 97 z 28.IV.1938 r.
  • Stronnictwo Narodowe w Sławsku Wielkim. W: Dziennik Kujawski nr 281 z 2.XII.1936 r.
  • Księga Zgonów w USC w Inowrocławiu poz. 255/1979.
  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.
  • Fot. P. Bohonos, archiwum NTH. Wieża kazimierzowska w Kruszwicy XIV w. fot. współczesna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz