wtorek, 19 kwietnia 2016

Ludwik Foterek (1892-1967)

Ludwik Foterek był rolnikiem i patriotą. Urodził się 10 sierpnia 1892 roku w Woli Kożuszkowej, jako syn Mateusza i Antoniny. Gospodarstwo rolne prowadził w Jeziorach Wielkich, gdzie mieszkał. Brał udział w powstaniu wielkopolskim na Kujawach. W okresie międzywojennym wiceprezes Kółka Rolniczego i zastępca sekretarza Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Siedlimowie. Zmarł 16 stycznia 1967 roku w Jeziorach Wielkich.
Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:

  • Akta Starostwa Mogileńskiego sygn. 1091 k. 341-345 Rejestr Stowarzyszeń i Związków Zawodowych.
  • Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Siedlimowie żyje. W: Dziennik Kujawski nr 27 z 4.II.1927 r.
  • Księga Zgonów USC w Strzelnie poz. 20/1967.
  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz