czwartek, 14 kwietnia 2016

Nowe życie Kazimierzowskiej Wieży - pruski projekt restauracji Wzgórza Zamkowego w Kruszwicy

W latach 1892-1996 na Wzgórzu Zamkowym w Kruszwicy prowadzono prace, które miały na celu zmienić dotychczasową popadającą w ruinę, w plac rekreacyjny dla kruszwiczan i turystów. Wytyczono w tym celu alejki spacerowe i postawiono ławki. W centralnym punkcie stały dwie armaty, tu także stanął obelisk ku czci cesarza. W 1896 roku zakończono budowę schodów w wieży. Kazimierzowska Wieża (Mysia Wieża) została otwarta dla zwiedzających, na jej szczycie zawieszono biało-czerwoną flagę. Do dziś jest to najlepszy punkt obserwacyjny w Kruszwicy.

Plan renowacji Wzgórza Zamkowego i zagospodarowania terenu, na park, wyszedł od władz pruskich 22 maja 1894 roku. Całe przedsięwzięcie było bardzo kosztowne, ale wiązało się z wzrostem atrakcyjności miasta. Było to logiczne, gdyż Kruszwica przeżywała w tym okresie rozkwit przemysłowy. Powstała linia kolejowa, rozwijała się cukrownia (od 1880 roku), miasto miało połączenie z Inowrocławiem. Już w latach 60-tych rozpoczęto pierwsze prace porządkowe na Wzgórzu, prawdopodobnie w tym czasie zasypano fosę zamkową, co umożliwiło swobodniejszy dostęp do wieży.

Atrakcyjna budowla i odrestaurowana Wyspa Rzepowska, zmieniona w park i dziś przyciąga rzesze turystów, a także jest ulubionym miejscem wypoczynkowym kruszwiczan.


Materiały pochodzą z książki Zamek Kruszwicki, praca zbiorowa: W. Dzieduszycki, M. Maciejewski, M. Małachowicz, s. 65-73, fot. przedstawia projekt schodów i zadaszenia Mysiej Wieży z 1894 roku. Rozwiązanie to funkcjonuje i dziś.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz