czwartek, 7 kwietnia 2016

Antoni Pluta (1862-1935)

Antoni Pluta był nauczycielem księgowości, działał społecznie w powiecie inowrocławskim. Urodził się 19 września 1862 roku w Strzyżewie w powiecie krotoszyńskim. Do gimnazjum uczęszczał w Śremie. 

Został, w roku 1882 współzałożycielem Kółka Rolniczego w Dalewie. Przez 18 lat mieszkał w Chełmcach. Tutaj należał do współzałożycieli Towarzystwa Śpiewu i Towarzystwa Przemysłowego, był aktywnym członkiem Kółka Rolniczego i zarządu Kasy Pożyczkowej, która później przekształciła się w Bank Ludowy. 

W 1905 roku przeniósł się do Inowrocławia, gdzie prowadził kursy handlowe. Został wybrany sekretarzem Kółka Rolniczego, członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni „Rolnik”, prezesem Towarzystwa Przemysłowego oraz należał do aktywnych działaczy Towarzystwa Samopomocy Naukowej pełniąc w nim w latach 1906-1908 funkcje prezesa zarządu. 

W okresie międzywojennym był członkiem Sejmiku Powiatowego, współzałożycielem i wiceprezesem Spółdzielni Spożywców „Zgoda”, członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz wiceprezesem Rady Miejskiej w Inowrocławiu. Pięć organizacji, w których pracował społecznie nadało mu honorowe członkostwo. Zmarł 2 kwietnia 1935 roku w Inowrocławiu.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:
  • Walne zebranie Kółek Rolniczych powiatu inowroclawskiego i strzelińskiego. W: Dziennik Kujawski nr 152 z 8.VII.1896 r.
  • Chełmce. Kasa Pożyczkowa. W: Dziennik Kujawski nr 17 z 22.I.1897 r.
  • Chełmce. Kółko Rolnicze. W: Dziennik Kujawski nr 11 z 13.I.1901 r.
  • Jubileusz. W: Dziennik Kujawski nr 172 z 29.VII.1916 r.
  • Złoty jubileusz Antoniego Pluty. 50-lecie pracy zawodowej i społeczno-oświatowej. W: Dziennik Kujawski nr 7 z 10.I.1932 r.
  • Józef Aleksandrowicz. Inowrocław i Okolice. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Inowrocław 1982 r., s. 144.
  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz