piątek, 1 kwietnia 2016

Badania archeologiczne Szarlej 1979 r.

Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Bydgoszczy przeprowadziło w roku 1979 badania na terenie gm. Kruszwica – Szarlej. Stanowisko nazwano „1”. Badania prowadziła mgr Barbara Maciukiewicz-Czarnecka. Był to pierwszy sezon badań, jego celem było odkrycie pozostałości z okresu wpływów rzymskich z II w.n.e.

Stanowisko usytuowane było na południowym cyplu, na wschodzie jeziora szarlejeskiego. Wysokość wyniesiona w stosunku do lustra wody wynosiła 7 m.

Badania wykazały, iż obiekty wczesnośredniowieczne i średniowieczne podczas badań powierzchniowych, zostały całkowicie zniszczone podczas zakładania parku (koniec XVII w.).

Pod warstwami niwelacyjnymi zalega znakomicie zachowana warstwa z okresu wpływów rzymskich. Miąższość jej dochodziła w niektórych partiach do 2,80 m. W profilach czytelne są trzy osadnictwa z licznymi obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi, z dużą zawartością materiałów zabytkowych. Dobrze zachowały się materiały organiczne – znaczne ilości kości zwierzęcych, a także warstwy organiczne-izolujące, zalegające w obrębie obiektów mieszkalnych. Inwentarz ruchomy, to przede wszystkim znaczne ilości ceramiki, kości ssaków i ptaków, ości rybie, wyroby z bursztynu i bryłki tego surowca, przęśliki, wyroby kościane, żużle oraz znaczne ilości polepy. Materiał ten pozwala datować odkryte stanowisko na II w.n.e. W oparciu o wyniki wierceń geologicznych, wykonanych w obrębie badanego stanowiska, powierzchnię jego określano na ok 3 ha.

Źródła: Informator Archeologiczny: badania 13, 139

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz