środa, 13 kwietnia 2016

Badania archeologiczne w Lachmirowicach 1986 rok

Doktor Krzysztof Szamałek i magister Urszula Narożna-Szamałek prowadzili w 1986 roku badania w Lachmirowicach, gminie Kruszwica. Stanowisku nadano nr 3. Badania były finansowane przez WKZ w Bydgoszczy i IRKM PAN. Był to drugi sezon badań, celem badaczy było odkrycie i przebadanie cmentarzyska ludności kultury łużyckiej, okresu halsztackiego C; osady ludności kultury przeworskiej; późnego okresu lateńskiego.

W Lachmirowicach założono siedem kolejnych wykopów o łącznej powierzchni 3,6 ara, przy średniej miąższości nawarstwień kulturowych do 1 m.  Badania skoncentrowano w północno-zachodniej części stanowiska, w której w latach 1958 1 1966 natrafiono na groby szkieletowe i ciałopalne ze schyłku epoki brązu 1 okresu halsztackiego.

Odkryto 11 grobów (0.25-0, 50 m), które zostały niemal całkowicie zniszczone przez późniejsze osadnictwo oraz współczesną głęboką orkę. Były to groby ciałopalne, najprawdopodobniej jamowe, nie natrafiono zaś na dalsze groby szkieletowe. Odsłonięto natomiast wiele kamieni polnych układających się w skupiska, stanowiących pozostałość zniszczonych obstaw grobowych. Ich układ zdaje się wskazywać na dość równomierne rozmieszczenie grobów w obrębie tej części wzniesienia.

Wyposażenie grobów stanowiły przede wszystkim naczynia gliniane: wazy, misy, garnki Jajowate, czerpaki. W jednym z grobów natrafiono ponadto wśród przepalonych kości na otwartą bransoletę z brązu oraz łańcuszek brązowy stanowiący część wiszącą kolczyka. Zmarłemu włożono do grobu również szczękę zwierzęcą.

W Świetle analizy stylistycznej zabytków groby odkryte w tym sezonie można datować na okres halsztacki C. W okresie późno lateńskim na cmentarzysko ludności kultury łużyckiej nawarstwiła się drewniana zabudowa osady ludności kultury przeworskiej. Wyraźne Ślady w postaci ciemnych krzyżujących się Smug, tworzących czworokątne zarysy chat odkryto w kilku wykopach. Niektóre z nich przecinały wcześniejsze groby. Jednym z ciekawszych odosobnionych znalezisk jest skupisko ceramiki wiążącej się z kulturą grobów podkloszowych, pochodzące z okresu przerwy w użytkowaniu wzniesienia przypadającej na wczesny I środkowy okres lateński. Drugim Interesującym znaleziskiem jest pochówek zwierzęcy (krowy?), wyposażony w duże naczynie, które możemy łączyć z kulturą amfor kulistych.


Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródło: Informator Archeologiczny: badania 20, 66. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz