wtorek, 26 kwietnia 2016

Badania archeologiczne Przedbojewice 1977 r.

W 1977 roku Katedra Archeologii w Poznaniu wysłała zespół Ekspedycji Kujawskiej pod kierunkiem doktor A. Cofta-Broniewskiej. Badania były sfinansowane przez WKZ w Bydgoszczy. Pierwszy sezon polegał na zbadaniu osady kultury lendzielskiej, kultury przeworskiej – od późnego okresu lateńskiego po środkowy okres wpływów rzymskich.

Dokonano 3 wykopów w rejonie Przedbojewic o łącznej powierzchni 70 m2. Na podstawie badań, stwierdzono, że stanowisko było zasiedlone przynajmniej w dwóch okresach – w młodej epoce kamienia przez ludność kultury lendzielskiej i od I w.p.n.e. do środkowego podokresu wpływów rzymskich. W toku badań odkryto 31 obiektów, z czego na uwagę zasługują rowy posłupowe chaty typu brzeskiego kultury lendzielskiej, 4 pochówki psów (w tym jeden grób podwójny) z podokresu późnolateńskiego oraz resztki warsztatu tkackiego z okresu wpływów rzymskich.

Odsłonięcie na tak malej przestrzeni 4 obiektów związanych z pochówkami psów stanowi potwierdzenie sugestii, iż zwyczaj grzebania tych zwierząt jest u społeczeństw grupy kruszeńskiej kultury przeworskiej zjawiskiem powszednim, spotykanym w każdej osadzie.

Materiały z badań przechowuje Katedra Archeologii UAM w Poznaniu.

Przeredagowane z maszynopisu dr A. Cofty-Broniewskiej, opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródło: Informator Archeologiczny: badania 11,137-138, Przedbojowice, dawna gm. Kruszwica, woj. bydgoskie 1977 r. Fot. Fot. Jacob Due, Moesgaard Museum


1 komentarz:

  1. Brałem udział w tych wykopaliskach. Moja blizna na brodzie pochodzi z tamtego okresu.

    OdpowiedzUsuń