poniedziałek, 6 marca 2017

Zebranie Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrówku nad Gopłem 1932 r.

Przeglądając „dzisiejszą prasę”, a w zasadzie marcową prasę z ubiegłego stulecia natknąłem się na materiał dotyczący zebrania Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrowie nad Gopłem. Dziennik Kujawski z 6 marca 1932 r. (nr 54) donosił, że organizacja rozwija się znakomicie. Towarzystwo nie dało narzucić sobie statutu sanacyjnego, członkowie podtrzymywali tradycję narodowe.

Na walnym zebraniu, które odbyło się na początku roku (w styczniu) wybrano zarząd, w skład którego weszli: - prezes Słabęcki Józef z Orpikowa; wiceprezes – Bednarki Michał z Karska; sekretarz – Urbaniak Michał z Ostrowa nad Gopłem; skarbnik – Hey Wojciech z Karska; komendant – Jabłoński Franciszek z Ostrowa nad Gopłem; referent oświaty – Rogalski; referent organizacyjny – Hojnacki Wawrzyniec; ławnicy: - Czensz Stanisław z Orpikowa, Boniewicz Leon i Przybysz Ignacy z Karska; komisję rewizyjną tworzyli: - Fiutak Piotr, Pogorzały Leon z Orpikowa i Kłosowski Leon z Witowic. Poza tym wybrano sąd honorowy w osobach: Bednarskiego, Siesińskiego i Rogalskiego.

W niedzielę, dnia 28 lutego odbyło się na salce parafialnej plenarne zebranie, które otworzył p. Słabęcki. Protokół odczytał p. Urbaniak. Odczytano okólnik zarządu okręgowego, w którym przyznano odznaczenia kilku działaczom i dyplomy zasługi. Później przystąpiono do obrad dotyczących urządzenia obchodów 5 letniej rocznicy istnienia Towarzystwa. Sprawę obchodów zreferował p. Słabęcki. W dyskusji zabrali głos panowie: Hey, przybysz, Kępski i inni. Przyjęto kilku nowych członków po czym prezes zakończył zebranie hasłem „Wolność!”.


Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródło: Dziennik Kujawski z 6 marca 1932 r. nr 54. Fot. archiwum Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego 19 maja 2015 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz