piątek, 18 grudnia 2015

Bolesław Brodnicki (1865-1931)

Bolesław Brodnicki – ziemianin, herbu Łodzia. Urodzony 13 grudnia 1865 r. w Nieświatowie powiat wągrowiecki. Syn Władysława i Walerii z domu Brzeskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Wągrowcu, odbył studia rolnicze i uzyskał tytuł doktorski z argonomii. Ożeniwszy się z Mieczkowską zamieszkał na Kujawach w majętności Kołuda Wielka w pow. inowrocławskim. W 1897 r. wybrany został do dyrekcji Towarzystwa Rolniczego inowrocławsko-strzelińskiego, a w latach 1900-1903 pełnił funkcję sekretarza tej organizacji. Następnie został wybrany wicepatronem kółek rolniczych na terenie powiatu inowrocawskiego. Dzięki jego staraniom powstały kółka rolnicze w Pieraniu, Rycerzewie, Przybysławiu, Gniewkowie i Brudni. Wybrany został do Zarządu Głównego Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Poznaniu. Na zebraniach organizacji rolniczych jego wystąpienia dotyczyły m.in. jedności polskich rolników, sądów polubownych, hodowli inwentarza roboczego, zimowego karmienia bydła, korzyści głębokiej uprawy ziemi, przyrządu do dojenia krów i wielu innych zagadnień z dziedziny uprawy i hodowli. Był zastępcą przewodniczącego Powiatowego Komitetu Wyborczego, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni rolniczo-hodowlanej „Rolnik” w Inowrocławiu i członkiem Związku Ziemian. W 1907 r. został członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Straż”, a w 1910 r. wszedł w skład Rady „Związku Narodowego” w Poznaniu. W czasie Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 został członkiem Powiatowej Rady Ludowej w Inowrocławiu. Po I wojnie światowej pełnił funkcję prezesa Spóki Ziemskiej i prezesa honorowego Ligi Morskiej i Rzecznej w Janikowie. Należał do Zarządu Głównego Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego w Poznaniu, Rady Nadzorczej Wydawnictwa i Drukarni „Dziennika Kujawskiego” w Inowrocławiu, Zarządu i Rady Nadzorczej Cukrowni „Kujawy” w Janikowie i cukrowniach w Pakości i Tucznie. Był opiekunem i członkiem honorowym Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Janikowie i członkiem Wydziału Powiatowego w Inowrocławiu. Zmarł 4 grudnia 1931, pochowany w Ludzisku.

Źródła: http://www.geni.com/people/Boles%C5%82aw-Brodnicki-h-%C5%81odzia/6000000035739000991, H. Łada, Wybitniejsi dzaiłacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984. http://www.sejm-wielki.pl/b/2.310.44

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz