wtorek, 30 maja 2017

Uroczystości majowe Bractwa Kurkowego w Inowrocławiu

Dnia 28 i 29 maja 1939 r. odbyły się w Inowrocławiu doroczne uroczystości miejscowego Bractwa Kurkowego. Po niedzielnej mszy w kościele Matki Boskiej (intencja Bractwa) nastąpiła zbiórka braci w „Ogrodzie Wiedeńskim”, skąd wymaszerowali po króla i władze, a następnie udali się w pochodzie na strzelnicę. Obok strzelnicy Bractwo zorganizowało koncert ogrodowy urozmaicony strzelaniem ze sztucerów, broni małokalibrowej i wiatrówek o premie. Poza strzelaniem urządzono zabawę taneczną i loterię fantową.

Drugiego dnia (poniedziałek) ze sztandarem organizacyjnym Bracia udali się na strzelnice, gdzie podobnie jak poprzedniego dnia odbyły się strzelania i wszystkie urozmaicenia. Wieczorem przed strzelnicą nastąpiła uroczysta proklamacja króla kurkowego i rycerzy oraz rozdanie nagród za najlepsze wyniki strzeleckie. Królem kurkowym został proklamowany p. Jan Bożeński, Warmiak, który uzyskał 82 punkty, rycerzami zostali pp Leon Jorek (77 pkt) i Stanisław Kapeliński (73 pkt).

Z okazji proklamacji prezydent miasta p. Jankowski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Prezydent podkreślał fakt, że królem kurkowym został Polak z Warmii, co w tamtych czasach miało symboliczne znaczenie. Przemówienie zakończył Jankowski okrzykiem na cześć Rzeczypospolitej i Naczelnego Wodza, Marszałka Rydza-Śmigłego. Następnie wręczył insygnia nowoproklamowanemu królowi kurkowemu i rycerzom.

Orkiestra odegrała hymn organizacyjny. Przemówił również p. Spławski, wskazując na dobre wyniki strzelania w tym roku. Premie strzeleckie otrzymali pp: Chmara, Lorek, Spławski, Kapeliński, Głuszkowski, Wlekliński.

Po przemówieniach orkiestra grała kilka razy „Hej Strzelcy wraz” i hymn narodowy. Na zakończenie tych uroczystości odbył się pochód z orkiestrą do miasta oraz odprowadzenie króla i sztandaru.


Oprac. Bartłomiej Grabowski, na podstawie Dziennik Kujawski nr 123, 31 maja 1939 r. Fot. ze zbiorów Piotra Strachanowskiego, źródło członkowie Bractwa Kurkowego Inowrocław czerwiec 1935 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz