czwartek, 1 września 2016

Projekt - lista represjonowanych kruszwiczan w czasie II wojny światowej

Na prośbę czytelników, Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne udostępni nazwiska represjonowanych kruszwiczan z czasów II wojny światowej. Mamy nadzieje stworzyć listę jeńców zmuszonych do prac przymusowych przez okupanta. Lista, którą nadal uzupełniamy liczy już dziesiątki nazwisk. prosimy o pomoc w jej stworzeniu.

Projekt: Lista represjonowanych kruszwiczan w czasie II wojny światowej ma charakter otwarty – chcemy gromadzić relacje, dokumenty i zdjęcia, aby archiwizować je i udostępniać na stronie internetowej. Głownym celem projektu jest stworzenie listy mieszkańców Kruszwicy zmuszanych w czasach wojennych do przymusowej pracy i więzionych w obozach hitlerowskich i sowieckich.

Szukamy świadectw zapomnianych bohaterów czasów II wojny światowej i okupacji oraz czasów reżimu stalinowskiego. Świadków historii aktywnie uczestniczących w ważnych wydarzeniach historycznych. Dzielnych ludzi działających w organizacjach konspiracyjnych, walczących o prawo do życia oraz represjonowanych za przynależność do organizacji niepodległościowych po 1945 r. Pragniemy odzyskać pamięć o nich, ocalić ich od zapomnienia – dla siebie i dla kolejnych pokoleń, wzbogacić naszą wiedzę o dziejach miasta.

Prosimy o kontakt, jeśli jesteś świadkiem historii lub znasz taka osobę – napisz do nas lub zadzwoń, razem ocalimy od zapomnienia naszą wspólną historię.

Zarząd Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz