niedziela, 5 lutego 2017

Kilka słów o historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku

Jednostka Ochotniczej straży Pożarnej w Ostrówku została założona w 1948 roku przez młodzież zamieszkującą Półwysep Potrzymiech. Wśród założycieli był Józef Derenda, który przez pierwsze lata istnienia jednostki był zarówno prezesem jak i naczelnikiem OSP w Ostrówku. W późniejszych latach funkcję po Nim przejął Władysław Dylas.
Na początku działalności straży zebrania oraz zebrania członków jednostki musiały odbywać się w dworze (dziś już obiekt nie istnieje, został on opuszczony przez ostatnich lokatorów w 1970 r.), a sprzęt przechowywany był w szopie przy obecnej remizie, która powstała w miejscu uprzednio zasypanego stawu.
Pierwszym pojazdem OSP w Ostrówku był wóz konny, który zdobi strażnice OSP w Ostrowie do dzisiejszego dnia. Woźnicami tego pojazdu byli Stefan Grobelski oraz Jan Dylas. Początkowym wyposażeniem strażaków z Ostrówka były popularne węże tzw. "sikawki" i pompa ręczna (przechowywana do dziś jest w PSP w Inowrocławiu).Począwszy od 1948 roku do dnia dzisiejszego naczelnikami OSP byli:
druh Józef Derenda
druh Władysław Dylas
druh Stanisław Kowalski
druh Adam Kowalski
druh Roman Ziemkiewicz
druh Tomasz Kowalski
- Janusz Kowalski (obecny naczelnik).
Funkcję prezesa kolejno pełnili:
- Józef Derenda,
- Władysław Kowalski,
- Bogusław Młodzikowski,
- Paweł Drzewiecki (obecny prezes).
W późniejszym czasie jednostka miała takie wozy jak:
- Dodge,
- Lublin,
- Żuk,
- Honker,
- Star 244 ( został przekazany w 2008 r. od OSP w Kruszwicy).
Warto zaznaczyć, że kierowcami tych pojazdów byli odpowiednio:
- Edward Kujawa,
- Roman Łęczycki,
- Janusz Kowalski (obecny kierowca).

Obecna remiza została oddana do użytku w czerwcu 1979 roku, plany pojawiły się już w latach 1973-1974. Pomysłodawcami byli: ówczesny prezes Władysław Dylas, naczelnik Stanisław Kowalski i sołtys Mieczysław Kujawa, a wspierał ich prezes gminny Antoni Łój oraz władze gminy. Mieszkańcy wsi z takim poparciem nie bacząc na wszelkie trudności ochoczo zabrali się za budowę strażnicy, a głównym wykonawcą budowy był Antoni Łój.

W ciągu tych prawie 70-ciu lat istnienia strażacy z Ostrówka, strażacy wielokrotnie wykazali się odwagą, udowodnili, że życie ludzkie, ich dobytek, ochrona nadgoplańskiej przyrody jest dla Nich rzeczą najwyższą. Jednostka bierze czynny udział w różnego rodzaju zawodach sportowo-pożarniczych odnosząc sukcesy (3 miejsce w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Inowrocławiu w 2015 roku).

Opracowanie Arkadiusz Derenda, źródło: Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku i przekazy mieszkańców. Fot. przedstawiają strażaków z OSP Ostrówek, pochodzą z kroniki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz