czwartek, 6 lipca 2017

Nazwy ulic przyłączonych terenów do miasta Kruszwicy w lipcu 1934 r.

W czasie posiedzenia Rady Miejskiej latem 1934 r. zaakceptowano nadane nazwy ulic i dzielnic przyłączonych terenów Kruszwicy-wsi i Grodztwa do miasta: dotychczasowej ulicy wiejskiej w przedłużeniu ul Zamkowej do mostu drewnianego na Gople, nadano nazwę ulicy Zamkowej.

Drodze prowadzącej od ulicy Zamkowej obok składu drzewa Busse do kazimierzowskiej wieży – podzamcze, ulicy przy zakładach wodociągów od ulicy Rybackiej obok mleczarni Langnera ul. Kazimierza Wielkiego, ulicy wzdłuż jeziora Gopła aż do ulicy Zamkowej, posiadłości p. Ryczków i mostu do Letniska – ul. Popiela, ulicy od mostu na Gople w kierunku szosy do Bródzk – ul. Grodzka zabudowania dworskie obszaru dworskiego Kruszwica-Grodztwo – folwark Grodztwo, ulicy prowadzącej od ulicy Grodzkiej w prostej linii do kolegiaty – ul. Kolegiacka, ulicy prowadzącej od ulicy Kolegiackiej obok figury św. Stanisława w prawo w kierunku folwarku Gopło – ul. Wiejska, ulicy prowadzącej wzdłuż zabudowań kościelnych od ulicy Kolegiackiej do ul. Wiejskiej – ul. Kościelna, ulicy prowadzącej od ulicy Kościelnej-Wiejskiej w kierunku Szarleja – ul. Cmentarnej, zabudowania folwarku Gopło w dalszym ciągu ul. Wiejskiej – folwark Gopło, oraz wszystkie poza wymienionymi ulicami i folwarkami osady położone w pobliżu jeziora Tryszczyn, wioski Wróble i Bródzki otrzymują nazwę Osady Tryszczyńskie.

W ten sposób nowo przyłączone tereny otrzymały nazwy ulic.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1934 r. gmina Kruszwica-wieś i Kruszwica-Grodztwo włączone zostały w całości do terytorium miasta Kruszwicy. Miasto liczyło wówczas około 5000 mieszkańców. O połączenie zabiegało miasto. Od tego czasu mieszkańcy włączonych gmin mogli załatwiać wszystkie sprawy administracyjne w Zarządzie Miejskim.


Oprac. B. Grabowski, na podstawie Dziennika Kujawskiego nr 147, z lipca 1934 r., Kurier Warszawski z czerwca 1934 r.  Fot. Kruszwica, zbiory NTH.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz