sobota, 4 czerwca 2016

Ponińscy herbu Łodzia

Hrabia Adolf Poniński – ziemianin, urodzony 18 maja 1855 roku w Poznaniu. Syn Bolesława i Leokadii z domu Grabowskiej. Mieszkał w Kościelcu koło Inowrocławia. Ożenił się z Zofią Czapską. Służbę wojskową odbył w stopniu rotmistrza. Współzałożyciel Drukarni i Wydawnictwa „Dziennika Kujawskiego” w Inowrocławiu. W latach 1890-1902 sprawował funkcje prezesa Towarzystwa Rolniczego Inowrocławsko-Strzelińskiego. W 1894 roku mianowany został radcą Księstwa Poznańskiego. Reprezentował społeczeństwo polskie w Sejmiku Powiatowym. W okresie Powstania Wielkopolskiego od 12 listopada 1918 roku członek Komitetu Obywatelskiego w Inowrocławiu.

W 1922 roku wybrany został do Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu i Kuratorium Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. W uznaniu zasług położonych dla rozwoju rolnictwa, w 1928 roku Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych w Inowrocławiu mianowało go swym członkiem honorowym, a w rok później został członkiem honorowym Kółka Rolniczego w Kościelcu. Zmarł 29 sierpnia 1932 roku w Kościelcu.

Ponińska Aniela (z domu Komierowska). Była ziemianką. Urodziła się 3 maja 1898 roku w Sabolewie w powiecie bocheńskim. Była córką Konstantego i Heleny (z domu Gniewosz). Wyszła za mąż za Edwarda Ponińskiego i zamieszkiwała początkowo w Piotrkowicach, a później w Kościelcu koło Inowrocławia. W połowie czerwca 1930 roku założyła Kółko Włościanek w Kościelcu i została wybrana jego prezeską. Funkcję tę pełniła do 1939 roku. Szerzyła działalność oświatową i kulturalną. W lipcu 1939 roku wygłosiła referat „O budowie schronów i uszczelnianiu mieszkań przeciw gazom”. W 1936 roku została wybrana w skład zarządu Koła Ziemianek w Inowrocławiu, do którego również należała. W czasie okupacji niemieckiej zamordowany został jej mąż. Wtedy wraz z dziećmi zamieszkała w Grębowie w powiecie tarnobrzeskim, a po wojnie przeprowadziła się do Warszawy.Edward Poniński – hrabia, ziemianin, urodzony 1 lipca 1887 roku w Kościelcu. Syn Adolfa i Zofii z domu Czapskiej. Do gimnazjum uczęszczał w Inowrocławiu. Następnie studiował ekonomię i rolnictwo na uniwersytetach w Louvain w Belgii i Krakowie.

W 1913 roku nabył majątek Piotrkowice. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Rolniczego Inowrocławsko-Strzelińskiego, na którego forum wygłaszał referaty i odczyty.

W latach 1920-1938 pełnił funkcje wicepatrona kółek rolniczych i prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Inowrocławiu, a ponadto był członkiem Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego. Jako opiekun kółek rolniczych uczestniczył w ich zebraniach i udzielał im pomocy organizacyjnej i fachowej. Przekazywał rolnikom wiedzę potrzebną do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Czynił starania o elekryfikację powiatu inowrocławskiego.

W 1932 roku wybrany został delegatem do Sejmu Wojewódzkiego, a w rok później został członkiem Wielkopolskiej Izy Rolniczej w Poznaniu. Po zajęciu Polski przez Niemcy został aresztowany, a w nocy z 22/23 października 1939 roku rozstrzelany w inowrocławskim więzieniu.Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:

 • Z założenia Kółek Włościanek w Kościelcu. W: Dziennik Kujawski nr 143 za 24.VI.1930 r.
 • Kółko Włościanek przy pracy pracy. W: Dziennik Kujawski nr 71 z 11.III.1931 r.
 • Walne zebranie Kółka Włościanek w Kościelcu. W: Dziennik Kujawski nr 110 z 15.V.1937 r.
 • H. Łada, Wybitnniejsi działacze… Inowrocław 1984, s. 164-167. Fot z książki.
 • O czym radzą włościanki. W: Dziennik Kujawski nr 150 z 4.VII.1939 r.
 • Walne zebranie Towarzystwa Rolniczego na powiaty inowrocławski i strzeliński. W: Dziennik Kujawski nr 50 z 30.XI.1893 r.
 • Adolf Poniński radcą księstwa Poznańskiego. W: Dziennik Kujawski nr 117 z 27.V.1894 r.
 • Walne zebranie Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych. W: Dziennik Kujawski nr 35 z 12.II.1928 r.
 • Z działalności Kółka Rolniczego w Kościelcu. W: Dziennik Kujawski nr 34 z 10.II.1929 r.
 • Parafialna Księga Zgonów w Kościelcu poz. 24/1922.
 • Akta Miasta Inowrocławia sygn. 2352 Komendant Policji Państwowej do Prezydenta miasta Inowrocławia z 6.XI.1927 r.
 • Piotrkowice. W: Dziennik Kujawski nr 294 z 21.XII.1913 r.
 • Radcowie do Izby Rolniczej. W: Dziennik Kuj. Rolniczych w dniu 14.XI.1938 r.
 • Delegaci pow. inowrocławskiego do Sejmiku Wojewódzkiego. W: Dziennik Kujawski nr 23 z 29.I.1932 r.
 • Męczeńskim Szlakiem Kujaw. Jednodniówka Polskiego Związku Zachodniego. Inowrocław 22/23 października 1945 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz