czwartek, 16 czerwca 2016

Adam i Sylwester Rydz (1909-1938)

Adam Rydz – rolnik, urodzony 2 grudnia 1909 roku w Witowiczkach. Syn Józefa i Kazimiery z domu Posadzy. Członek Kółka Rolniczego w Ostrowie nad Gopłem, na zebraniach którego wygłaszał referaty i odczyty. Organizator Zespołów Przysposobienia Rolniczego w Ostrowie i Witowicach. Założyciel i prezes honorowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Ostrowie i Witowicach. Zmarł 9 stycznia 1938 roku w Witowicach.

Sylwester Rydz – również rolnik. Urodzony 6 września 1908 roku. Starszy brat Adama. Gospodarował w Witowicach. W latach 1933-1939 był wiceprezesem Kółka Rolniczego w Ostrowie nad Gopłem. Zmarł 18 czerwca 1946 roku. Pochowany w Brześciu nad Gopłem.

Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła:

  • H. Łada, Wybitniejsi działacze organizacji rolniczych na Kujawach 1864-1939, Inowrocław 1984.
  • Z karty żałobnej. W: Dziennik Kujawski nr 20 z 26.I.1938 r.
  • Księga Zgonów USC w Kruszwicy poz. IX-1/1938.
  • Akta Starostwa Mogileńskiego sygn. 1191 k. 187 Spis zarządów Kółek Rolniczych w powiecie Mogilno na rok 1937.
  • Z rocznej działalności Kółka Rolniczego. W: Dziennik Kujawski nr 97 z 28.IV.1937 r.
  • O czym radzili rolnicy. W: Dziennik Kujawski nr 114 z 18.V.1933 r.
  • Walne zebranie Kółka Rolniczego. W: Dziennik Kujawski nr 82 z 8.IV.1933 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz