sobota, 10 czerwca 2017

Wielka Kruszwica - połączenie gmin 1934 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 maja 1934 r. gmina Kruszwica-wieś i Kruszwica-Grodztwo włączone zostały w całości do terytorium miasta Kruszwicy. Miasto liczyło wówczas około 5000 mieszkańców. O połączenie zabiegało miasto. Od tego czasu mieszkańcy włączonych gmin mogli załatwiać wszystkie sprawy administracyjne w Zarządzie Miejskim.

Kurier Warszawski pisał: „Kruszwica to najczyściejsze miasto w Polsce”. Kruszwiczanie mieli nadzieję, że zaniedbane włączone gminy również poprawią swą estetykę i w całości będą podobne do miasta. Rada Miasta miała na najbliższym posiedzeniu ustalić nazwy dla ulic i placów przyłączonych terenów.


Oprac. B. Grabowski, źródło Kurier Warszawski i Dziennik Kujawski z czerwca 1934 r. Fot. nadesłana, kazimierzowska wieża lata 30-te XX wieku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz