poniedziałek, 30 stycznia 2017

Ślub księżniczki Judyty i Ottona I w Kruszwicy, 6 stycznia 1148 r.

Niewiele zachowało się informacji o Judycie Bolesławównie, córce Bolesława III Krzywoustego i Salomei z Bergu. Wiemy, że w 1148 r. doszło w Kruszwicy do ślubu księżniczki z dynastii Piastów z margrabiom Brandenburgii Ottonem I.

Księżniczka polska urodziła się w pierwszej połowie XII wieku, dokładniejszej daty nie znamy, prawdopodobnie w latach 30-tych, historycy datę narodzin ustalili na podstawie daty jej zamążpójścia. Jej matka Salomea była drugą żoną Bolesława Krzywoustego, Judyta była jednym z ostatnich dzieci.

Do ślubu z Ottonem I doszło 6 stycznia 1148 r. w Kruszwicy. Syn Margrabiego Marchii Północnej wydawał się dobrą partią, a małżeństwo miało wzmocnić sojusz pomiędzy Piastami a dynastią Askańską. Dlaczego do małżeństwa doszło w Kruszwicy? Być może dlatego, że miasto znajdowało się w pobliżu granicy Mazowsza z Wielkopolską, Bolesław Kędzierzawy, książę mazowiecki jako senior miał prawo wydać siostrę za mąż dla umocnienia sojuszu między starymi rodami, szczególnie po wygnaniu Władysława.

Margrabina brandenburska zmarła prawdopodobnie 8 lipca między 1171 a 1175 r. Spoczęła w katedrze w Brandenburgu.


Opracowanie Bartłomiej Grabowski, źródła: K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004; S. Szczur, Historia Polski Średniowiecznej, Kraków 2004; Atlas Historyczny Polski, Wrocław 1998.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz