niedziela, 15 stycznia 2017

Powstańcy Wielkopolscy z Chełmiczek, Chrosna, Gocanówka i Gocanowa, gmina Kruszwica

Powstańcy Wielkopolscy Chełmiczki:

Drogowski Józef. Rodzice: lgnacy, Jadwiga. Ur.: 1893-03-07, Chełmiczki.1 Józef Drogowski z chwilą organizowania się Powstania Wielkopolskiego na terenie Kruszwicy w powiecie Inowrocławskim wstąpił w jego szeregi jako ochotnik i brał udział z bronią w ręku w walkach o Bachorce, Dąbrowa Biskupia, Kruszwica oraz w dniach 5 i 6 stycznia 1919 r. w walkach o Inowrocław. Przynależał do komp. Kruszwickiej dowodzonej przez mjr Maznera.


Mazalon, Leon. Rodzice: Andrzej, Franciszka Wojdyłło. Ur.: 1902-02-09, Chełmiczki.2 Brał udział w Powstaniu Wlkp. od 28.12.1918 do 30.01.1919 pod Gnieznem (zdobywanie koszar), Zdziechową, następnie wcielony jako ochotnik do 2 (16) Pułku Ułanów Wlkp. Był na froncie Słupia, Kępno, Sulmierzyce, Odolanów, w szwadronie 4 pod dow. rotm. Płacheckiego.


Piotrowski, Jan. Rodzice: Józef, Antonina Bilak. Ur.: 1899-06-02, Chełmiczki.3 Zweryfikowany jako Powstaniec Wlkp. na podstawie zaświadczenia Archiwum Państwowego Poznań. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w luźnych oddziałach, następnie w Kompanii Kruszwickiej o Inowrocław na froncie kujawskim, pod dow. kpt. Nowickiego, obecnie podpułkownika. Po zakończeniu akcji powstańczej pełnił służbę wojskową w 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej do sierpnia 1922, przeniesiony do rezerwy. Okres okupacji przepracował w mleczarni w Chełmach do chwili przeniesienia na emeryturę.


Sobociński, Szczepan. Rodzice: Antoni, Anna. Ur.: 1897-12-06, Chełmiczki.4 Bierze czynny udział z bronią w ręku przy oswobodzeniu Kruszwicy, Inowrocławia, Nakła, Szubina oraz okolicznych miejscowości w powiecie inowrocławskim pod dowództwem druha Nowickiego, Nowak i Dratwińskiego.


Tomaszewski, Franciszek. Rodzice: Ignacy, Stanisława. Ur.: 1898-10-02, Chełmiczki.5 Franciszek Tomaszewski brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od dnia 2.1 do dnia 4.5.1919 r. przy oswobodzeniu Strzelna i Inowrocławia. Zmarł w 1953 r Zmarł 27.8.1953 r.


Powstańcy Wielkopolscy Chrosno:

Piotrowski, Czesław. Rodzice: Jan, Anna. Ur.: 1900-10-09, Chrosno.6 Wstąpił w dniu 01.01.1919 r. ochotniczo do Kompanii Gnieźnieńskiej i brał udział z bronią w ręku w walkach o Inowrocław, Szubin, Rynarzewo. Pozostał w składzie 58 pułku piechoty biorąc udział we wszystkich walkach tego pułku. Za waleczność w czasie walk przeciwko Niemcom został przez dowództwo 14 Dywizji Piechoty odznaczony "Krzyżem Walecznych". Jest powstańcem wielkopolskim i został zweryfikowany przez Zarząd Główny Zw. Powstańców Wlkp. za nr 3371 z dnia 21.08.1947 r. Jest członkiem ZBoWiD i posiada legitymację nr 042680. W czasie okupacji pozostał Polakiem i nie współpracował z okupantem.
Smul, Antoni. Rodzice: Józef, Katarzyna. Ur.: 1889-05-28, Chrosno.7 Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. Od 3.01.do 8.01.1919 r. w oddziale powstańców Kruszwica. Brał udział w walkach o oswobodzenie miasta Kruszwica i Inowrocław pod dow. kpt. Owczarskiego. 2.01.1919 r. w Strzelnie które zostało wyzwolone, wstąpił do kompanii miejscowej pod dow. kpt. Józefa Owczarskiego z Młynów. Od tego dnia oczyszczono po drodze wsie Młyny, Młynice, Kijewice, Mirosławice, Sierakowo, Włostowo, Rzeszyn, Chrosno, Racice w kierunku Kruszwicy z oddziałów Grenzschutzu. W wyniku czego 3.01.1919 r. przystąpiono do odbicia Kruszwicy. Z kolei 5.01.1919 r. pod dow. kpt. Owczarskiego toczył bitwę w Inowrocławiu o koszary i dworzec. 8.01.1919 r. po oswobodzeniu Inowrocławia zwolnił się z powodu tego, że miał ojca starego na gospodarstwie.
Powstańcy Wielkopolscy Gocanowo:
Frąszczak, Franciszek. Rodzice: Franciszek, Marianna.. Ur.: 1895-07-14, Gocanowo.8 Drugostronnie wymieniony, według danych podanych przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lille, w piśmie nr 0761 z dnia 25.03.59 r., wstąpił do powstania dnia 3.01.1919 r. w miejscowości Gocanowo z grupą ochotników dostał się do Kruszwicy, gdzie wszedł w skład oddziału pod dowództwem Nowaka. Walczył w Chełmcach, Inowrocławiu (zdobywanie dworca i koszar) i w Złotnikach. Udział w powstaniu został odnotowany w PKU w Inowrocławiu, lecz legitymacji, poza książeczką wojskową, nie posiada. We Francji nie starał się o weryfikację, gdyż obarczony liczną rodziną, nie mógł zajmować się innymi sprawami. Do Francji wyjechał w 1930 r. i pracował jako górnik do 1951 r. Obecnie jest na emeryturze. Brał udział w ruchu oporu we Francji (POWN). Posiada obywatelstwo polskie.
Grześkowiak, Ludwik. Rodzice: Stanisław, Marianna. Ur.: 1897-07-30, Gocanowo.9 Kol. Ludwik Grześkowiak w styczniu 1919 r. jako członek tajnej organizacji powstańczej brał udział w akcji zbrojnej przy oswobodzeniu Strzelna, Kruszwicy, Mątew, Inowrocławia i Gniewkowa pod dowództwem kpt. Dratańskiego, następnie kpt. Cymsa. W Inowrocławiu brał udział w zdobyciu dworca kolejowego i obiektów kolejowych.Z oddziałów powstańczych utworzono 5 p.p. przemianowany później na 59 p.p. w Inowrocławiu, gdzie służył do 1921 r. jako sierżant. Brał udział w Powstaniu Warszawskim w oddziale "Baszta".
Grześkowiak, Michał. Rodzice: Stanisław, Maria Zielińska. Ur.: 1894-09-27, Gocanowo.10 Kol. Grześkowiak Michał brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim, w walkach pod Kruszwicą, Inowrocławiem, d-ca kpt. Paweł Cyms. Od 1919 r. do 1921 w wojsku polskim jako kapral. Od roku należy do ZBoWiD w Gdyni (...). (…)
Grześkowiak, Michał. Rodzice: Stanisław, Maria Zielińska. Ur.: 1894-09-27, Gocanowo.11 Kol. Grześkowiak Michał brał czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim, w walkach pod Kruszwicą, Inowrocławiem, d-ca kpt. Paweł Cyms. Od 1919 r. do 1921 w wojsku polskim jako kapral. Od roku należy do ZBoWiD w Gdyni (...). (…)
Halagiera, Jan. Rodzice: Tomasz, Katarzyna Kotas.. Ur.: 1900-08-13, Gocanowo.12 Wstąpił jako ochotnik 28.12.1918 r. do oddziału powstańczego w Łabiszynie i pod dow.mjr. Wleklińskiego brał udział z bronią w ręku w zajmowaniu Łabiszyna. następnie walczył pod Paterkiem, Nakłem i Szubinem. Z kolei został wcielony do 17. Pułku Ułanów w Gnieźnie. Z wojska został zwolniony 21.11.1921 r. Jest zweryfikowanym Powstańcem Wielkopolskim na podstawie zaświadczenia Centralnego Archiwum Wojskowego Warszawa Nr 18766 z dnia 16,1,1969r.

Nowak, Marcin. Rodzice: Józef. Ur.: 1875-10-02, Gocanowo.13 Nowak Marcin zgłosił się dnia 6 stycznia 1919, jako ochotnik do Kompanii Strzelińskiej i brał czynny udział z bronią w ręku w walkach na froncie północno- wielkopolskim pod Strzelnem, Kruszwicą i Czarnkowem, wobec czego zasługuje na odznaczenie Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. W czasie okupacji nie współpracował z okupantem, volkslisty nie posiadał i pozostał Polakiem Jako Powstaniec Wielkopolski został zweryfikowany przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu z 1947 roku za nr 2350.


Powstańcy Wielkopolscy Gocanówko:

Staszewski, Franciszek. Rodzice: Ignacy, Katarzyna. Ur.: 1899-08-13, Gocanówko.14 Staszewski Franciszek brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 04.01.1919 do 20.02.1919 r. w kompanii kruszwickiej pod dowództwem kpt. Nowaka przy oswobodzeniu Kruszwicy, Mątew, Inowrocławia i okolicy.

Fot. Przemarsz żołnierzy Armii Wielkopolskiej ul. Lipową - 1919 rok http://www.godziszow.pl/ źródło: http://powstancy-wielkopolscy.pl/

1Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.76 z dnia 1966-12-22
2Uchwała Rady Państwa nr: 07.28-0.152 z dnia 1960-07-28
3Uchwała Rady Państwa nr: 12.19-0.2385 z dnia 1974-12-19
4Uchwała Rady Państwa nr: 03.08-0.64 z dnia 1958-03-08
5Uchwała Rady Państwa nr: ?
6Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.961 z dnia 1957-12-06
7Uchwała Rady Państwa nr: 12.18-0.1055 z dnia 1958-12-18
8Uchwała Rady Państwa nr: 06.06-0.472 z dnia 1959-07-06
9Uchwała Rady Państwa nr: 03.29-0.173 z dnia 1971-03-29
10Uchwała Rady Państwa nr: 01.25-0.11 z dnia 1968-01-25
11Uchwała Rady Państwa nr: 01.25-0.11 z dnia 1968-01-25
12Uchwała Rady Państwa nr: 03.29-0.173 z dnia 1971-03-29
13Uchwała Rady Państwa nr: 12.28-0.976 z dnia 1957-12-28
14Uchwała Rady Państwa nr: 12.04-0.1026 z dnia 1958-12-04

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz