piątek, 1 lipca 2016

Mieczysław Tomecki (Zygmunt Patrycjan Szmigielski 1912?1916-1961)

Zygmunt Patrycjan Szmigielski uczył się w Krakowie, na Wydziale Handlowo-Spółdzielczym Instytutu Administracyjno-Gospodarczego w Krakowie. Po jego ukończeniu, uczęszczał przez rok do Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu w 1936 r.1 Ze świadectwa wydanego w Krakowie wynika, że urodził się 17 lutego 1916 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Wg danych z księgi meldunkowej miasta Kruszwica urodził się 2 maja 1912 roku. Na uczelni związał się z Korporacją Akademicką „Laconia” oraz ze środowiskiem Młodzieży Narodowo-Radykalnej. Korporacja „Laconia” działała wśród studentów tylko w poznańskiej WSH i jej głównym celem było popieranie rozwoju gospodarczego Polski zwłaszcza handlu morskiego.2

W 1937 r. Szmigielski został powołany do służby wojskowej w Katowicach.3 Przez całą okupację działał w konspiracji, w ugrupowaniu wojskowym Narodowe Siły Zbrojne.4 Występował pod pseudonimami Bytomski i Domański, a także „Jarema” i „Bartek”.5

Od 1943 r. pełnił funkcję komisarza Służby Cywilnej Narodu (SCN) pionu cywilnego Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Kielce.

Po likwidacji SCN w sierpniu 1944 r., przez NSZ przybrał nazwisko Mieczysław Tomecki. Pod fałszywymi nazwiskami, w sytuacji zmiany politycznej w Europie mieli przejąć władzę w powiatach na Ziemiach Odzyskanych. Z grupą gnieźnieńską przybył do Bobolic i oficjalnie objął stanowisko wójta.6

Od sierpnia 1960 roku wraz z żoną mieszkał na Osiedlu Robotniczym 7 w Kruszwicy, prędzej zamieszkiwał ul. Rynek 4.

Zmarł 8 lutego 1961 r. Znaleziono go w Warszawie powieszonego w hotelowej szafce. Mieczysław Tomecki został wysłany w delegację z firmy, w której pracował jako księgowy – Kujawskiej Wytwórni Win w Kruszwicy.7 Znajomi z firmy podkreślają, że Tomecki nie miał powodów do samobójstwa, był w dobrej formie psychicznej i fizycznej.8 Jako księgowy pracował w kruszwickiej winiarni od 1950 do 1961 r.9

Według danych, które udzieliła żona Tomeckiego i przekazała w 1983 r. sekretarzowi Urzędu Miasta i Gminy w Bobolicach, z zawodu księgowej, mieszkającej ówcześnie w okolicach Zielonej Góry, wynika, że Mieczysław Tomecki urodził się w Trzemesznie 2 maja 1912 r., powiat Mogilno, ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Poznaniu i że 6 czerwca został mianowany wójtem gminy Bobolice przez Pełnomocnika Rządu na Obwód Koszalin.10

Do zadań Tomeckiego, po objęciu stanowiska wójta Bobolic było odbudowanie administracji, zorganizowanie akcji osiedleńczej i zapewnienie przybywającym osadnikom żywności i bezpieczeństwa.11

W dniu 21 czerwca 1945 r. założył w gminie Koło Polskiej Partii Socjalistycznej i został jego przewodniczącym. Założył również 17 czerwca Koło Polskiej Partii Robotniczej.12

Spoczywa w Kruszwicy, powiat Inowrocław, na cmentarzu kolegiackim parafii św. Ap. Piotra i Pawła. Na mogile napisano, że Mieczysław Tomecki zmarł w wieku 48 lat, 8 lutego 1961 r. i był oficerem AK, b. kom. Okręgu Częstochowa Kielce, pseud. „Bartek”, „Jarema”. Mogiłą opiekuje się Gmina Kruszwicy.Opracowanie Justyna Grabowska i Bartłomiej Grabowski, Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne. Badania nad biogramem Mieczysława Tomeckiego są kontynuowane przez zespół NTH. Za pomoc w zgromadzeniu informacji dziękujemy: p. Malinowskiemu z Muzeum w Bobolicach, p. Babińskiej, Urzędowi Miejskiemu w Kruszwicy, ks. R. Koteckiemu oraz p. J. Kowalskiemu. Fot. ze zbiorów NTH: 1) Zygmunt Szmigielski prawdopodobnie z czasów uniwersyteckich, 2) Mieczysław Tomecki - Szmigielski z późniejszych czasach, 3) Podpis głównego księgowego Mieczysława Tomeckiego i pieczątka Kujawskiej Wytwórni Win z 1959 r. na dokumencie handlowym, 4) Tabliczka na mogile Tomeckiego - cmentarz kolegiacki w Kruszwicy.


1 Wg. dr Rafała Sierchuły IPN w Poznaniu.

2 Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich, w: http://www.archiwumkorporacyjne.pl/

3 Wg. dr R. Sierchuły.

4 Ibidem,

5 Ibidem; a także wyryte na mogile Mieczysława Tomeckiego na cmentarzu kolegiackim w Kruszwicy.

6 Wg. Bronisława Malinowskiego, artykuł; Tajemnice pierwszego wójta Bobolic Mieczysława Tomeckiego, Bobolice Wiadomości Samorządowe nr 5, maj 2016 r.

7 Wg. Wywiadu z Bogumiłą Babińskiej, córką Zygfryda Kołackiego księgowego winiarni. Mieczysław Tomecki miał jechać razem z p. Zygfryd , jednakże ten nie mógł jechać w delegację z przyczyn osobistych. Wywiadu dla Justyny Grabowskiej, z Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego udzieliła p. B. Babińska, dnia 17.VI.2016 r.

8 Ibidem.

9 Wg. Bartłomiej Grabowski, Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne, artykuł: Pracownicy Kujawskiej Wytwórni Win,http://kruszwicahistoria.blogspot.com/2016/05/pracownicy-kujawskiej-wytworni-win-w.html

10 Archiwum Muzeum Regionalnego w Bobolicach, sygn. ST/8/2, 15.VIII.1945 r.

11 Raport sytuacyjny wójta Gminy Bobolice od 8.06 do 01.07.1945 r., s. 1. Dokument Muzeum Regionalnego w Bobolicach, sygn. ST/5.

12 Ibidem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz